Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

nie dla alkoholu

NIE
dla alkoholu i innych
środków psychoaktywnych

 

15 listopada 2018 r. nasi uczniowie z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum spotkali się z Panem Markiem Szczotkowskim, aby posłuchać i porozmawiać na temat sięgania po alkohol wśród młodzieży.

Dowiedzieli się m.in. o zagrożeniach jakie niesie ze sobą spożywanie alkoholu w tak młodym wieku. Prowadzący próbował obalić powszechnie funkcjonujące stwierdzenia na temat przyczyn sięgania po alkohol i przestrzegał, przed konsekwencjami nadużywania. Przestrzegał szczególnie przed uleganiem pewnego rodzaju modzie „bo wszyscy piją”.

Mamy nadzieję, że uzyskane informacje zwiększą świadomość naszych uczniów w zakresie prawidłowego postrzegania problemu.

 

ZDJĘCIA-KLIKNIJ