Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

WOLNOŚĆ JEST W NAS

WOLNOŚĆ JEST W NAS


12 .12.2018 r. ( środa) o godz.1700, w przeddzień 37 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, w naszej szkole odbyło się premierowe spotkanie z piosenką i wierszem pt. Wolność jest w nas, będące, jak na wstępie, w powitalnym przemówieniu zaznaczył pan Dyrektor mgr Marceli Pacut, zwieńczeniem działań, które podjęła szkoła w ramach obchodów 100 – rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na spotkanie przybyli licznie rodzice naszych uczniów oraz pracownicy szkoły. Spektakl tworzyły kolejno: prezentacje ujmujące w lapidarną całość skomplikowane rozważania o wolności, cztery dotyczące różnego pojmowania wolności sceny, nagrane wcześniej przez Teatr Wolnej Myśli Pod Białym Orłem, (Jakub Biela 7a – konferansjer, kupujący sól, Julia Latoń 7a– linoskoczek 1, Klaudia Rączka 7a – linoskoczek 2, Wiktoria Piwowarska 7a – linoskoczek 3, Anna Biernatek 8a   – motocyklista, Emilia Kuchta 7a –  kierowca, Karina Latoń 7a – rowerzysta, Jarosław Garbień 7a – cenzor), przeplatane recytowanymi na tle muzyki wierszami (Natalia Mielecka 8a, Aleksandra Bercal 8a, Gabriela Moskal 3b, Magdalena Targosz 3d, Zuzanna Starzec 3d, Wiktoria Stokłosa 3d) i piosenkami wykonywanymi przez solistki (Aleksandra Kuźniar 5a, Nikola Godzik 3c), grupę w składzie: Anna Lipińska 4a, Katarzyna Kuchta 4a, Aleksandra Kuźniar 5a, Nikola Godzik 3c, Zofia Kondracka 3d, Magdalena Targosz 3d ) oraz klasy 1a, 1b, 2a, 2b. Uczniowie biorący udział w widowisku wykazali się zarówno talentem recytatorskim, wspaniałą grą aktorską jak i talentem wokalnym. Zaangażowanie występujących, wyczucie powagi sytuacji, profesjonalne przygotowanie dostarczyły zgromadzonym nie tylko wzruszeń i wrażeń artystycznych, ale również głębokich refleksji nad tym kim we współczesnym świecie jest człowiek wolny, czym jest wolność dla każdego z osobna, dla „Nas” jako wspólnoty i pewnie też dlatego ich „poczynania” na scenie po każdym wystąpieniu były nagradzane brawami.

 

Na zakończenie Pan Dyrektor Marceli Pacut podziękował występującym uczniom, nauczycielom przygotowującym spotkanie: pani Aleksandrze Łakomy, pani Teresie Chodnik- Bigaj, pani Katarzynie Tyrpie oraz wychowawczyniom klas 1a, 1b, 2a, 2b, : pani Jolancie Stręk, pani Halinie Borskiej, pani Beacie Szubie, pani Iwonie Wronie, których podopieczni gościnnie wykonali piosenki zaprezentowane wcześniej podczas Szkolnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej oraz przybyłym gościom.
Zapamiętajmy sobie słowa o wolności, które pojawiły się w czasie spektaklu :

Naród ginie, gdy brak mu męstwa, gdy oszukuje siebie mówiąc, że jest dobrze, podczas gdy jest źle, gdy zadowala się półprawdami.
                                                                                                                                                                              
ks. Jerzy Popiełuszko
Nie można zagwarantować rzeczywistego poszanowania godności człowieka i przestrzegania jego praw, dopóki jednostki i społeczności nie przezwyciężą egoizmu, lęku, chciwości i żądzy władzy.
                                                                                                                                                                                             Jan Paweł II
Jeśli zdradzasz prawdę, to zdradzasz siebie…
Kłamstwo poniża ludzką godność i zawsze było cechą niewolników, cechą ludzi małych…
Zachować godność człowieka, to pozostać wewnętrznie wolnym…. Żyć w prawdzie
                                                                                                                                              
ks. Jerzy Popiełuszko

Prawdziwie wolny jest ten, kto potrafi stawiać sobie ograniczenia.

                                                                                                            Jan Paweł II
W dzisiejszym świecie nie wolność jest problemem. Wolność już jest. Pozostało pytanie : Co zrobić z wolnością?
                                                                                                                                                                  
ks. Józef Tischner
Wolność jest wówczas, gdy Naród tworzy jedność, a lud w nim żyjący czuje się włodarzem, a nie zaś niewolnikiem garstki opętanych.                                                                                                                                                               Jan Paweł II

Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, że wolność nie polega na tym żeby robić co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy .
                                                                                                                                                                              
Jan Paweł II

                                                                                                                                                                                 Aleksandra Łakomy

ZDJĘCIA-KLIKNIJ