Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

rekrutacja_2019

Szanowni Rodzice/ Prawni Opiekunowie

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w terminie od 12 lutego-1 marca 2019 r.
w godz. od 8.00- 15.00

 

 

Do zapisu dziecka niezbędne jest:

  1. Potwierdzenie Woli Nauki Dziecka (druk do pobrania w szkole lub strony internetowej szkoły- załącznik )
  2. Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (wydane przez dyrektora przedszkola do którego dziecko uczęszcza)
  3. Jedno zdjęcie dziecka do legitymacji szkolnej
  4. Numer PESEL dziecka
  5. Orzeczenie o posiadaniu przez dziecko stopnia niepełnosprawności- jeśli jest (dane potrzebne do PFRON)
  6. Inne orzeczenia i opinie psychologiczno-pedagogiczne dziecka -jeśli są.

Ulice wchodzące do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 :

Na Węgry, Sucha Góra, Wyzwolenia, Wolności, Kpt. Stanisława Stanaszka,
Na Oblasek, Zarzecze, Sportowa, Kowalska, Krzywa, Leśna, Ślusarska,
Ks. Józefa Sadzika. Ulica Starowiejska oraz 11 Listopada -tylko numery po prawej stronie rzek Harbutówka i Skawinka.                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                               Dyrektor

                                                                                                                                                      mgr Marceli Pacut

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zgłoszenie dziecka do szkoły (2).doc)zgloszenie dziecka[zgłoszenie dziecka]45 Kb