Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

                             No to się zaczęło

 

Drugiego września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/ 2020. Wypoczęci, pełni energii i z dużą ilością wakacyjnych wspomnień nasi uczniowie wrócili do szkoły.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał pan Dyrektor. W swoim przemówieniu życzył uczniom wielu sukcesów, satysfakcji w zdobywaniu nowej wiedzy i nabywaniu nowych umiejętności. Przeczytał także list do zebranych od pana Burmistrza.

Następnie obejrzeliśmy krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klas VIIIA, VIA, klas drugich i pierwszych. Najpierw przypomniane zostały wydarzenia związane z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej. W atmosferę tamtych dni wprowadził nas przygotowany montaż słowno- muzyczny „ Był taki Wrzesień”. W drugiej część programu nasi najmłodsi uczniowie powitali nowy rok szkolny, w sposób żartobliwy wprowadzając nas w szkolną rzeczywistość.

Pięknym akcentem obu części programu był występ wokalny Aleksandry Kuźniar, której akompaniował jej tata.

Po zakończonej uroczystości inauguracyjnej uczniowie spotkali się w salach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami.

A. Frosztęga

ZDJĘCIA-KLIKNIJ