Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

spotkanie 14 listopada 2019 r.

Sierotą jest dziecko, gdy umarli jego rodzice

Sierotą jest i to dziecko, któremu nie urodził się jeszcze

rodzic i opiekun jego ducha

(Janusz Korczak z artykułu „O ratunek dzieci”)

 

 14 listopada 2019 r. w naszej Szkole w ramach projektu socjalnego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Skorzystaj z pomocy edukacyjnej” odbyły się spotkania dla nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz rodziców z panią psycholog 

Ireną Chądzyńską. Głównym celem było uwrażliwienie i pogłębienie wiedzy rodziców/opiekunów na temat potrzeb dzieci, zadań rodziców i znaczenia rodziny. Poinformowała o skutkach przemocy w rodzinie, które rzutują na przyszłe życie krzywdzonych dzieci. Tematyka dotyczyła również aktualnego dzisiaj problemu zagrożeń,
na jakie są narażone nasze dzieci korzystając z Internetu. Pani psycholog starała się również podpowiedzieć rodzicom, na co mają zwracać uwagę, co powinno ich niepokoić oraz jak powinni w takich sytuacjach reagować.

Teresa Chodnik - Bigaj

ZDJĘCIA_KLIKNIJ