Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

konkurs matematyczny

Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna OLIMPUS

 

W dniu 8 stycznia 2020 roku odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna OLIMPUS.

W konkursie wzięło udział 22 uczniów z klas: V, VI i VIII.
Test liczący 30 zadań o różnym stopniu trudności uczniowie rozwiązywali z wielkim zainteresowaniem. Zadania sprawdzały nie tylko wiedzę i umiejętności, ale również zdolność logicznego myślenia. Konkurs trwał 65 minut. Za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, za błędną (-1) punkt, a za ,,brak odpowiedzi" 0 punktów. Na starcie każdy uczestnik otrzymał 30 punktów. Zatem maksymalna liczba punktów do zdobycia to 60.

Z uwagi na fakt, że konkurs ma zasięg ogólnopolski, na wyniki trzeba poczekać do 9 marca 2020 roku.

Wszystkim uczestnikom życzę sukcesu!

Wiesława Sarzyńska