Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

zapisy do szkół

Szanowni Rodzice/ Prawni Opiekunowie

 Zapisy dzieci z obwodu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 

  imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach na rok
szkolny 2020/2021 odbędą się w terminie
od 18 lutego-6 marca 2020 r. w godz. od 8.00- 15.00

  

Do zapisu dziecka niezbędne jest:

 

  1. Potwierdzenie Woli Nauki Dziecka (druk do pobrania w szkole)
  2. Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (wydane przez dyrektora przedszkola do którego dziecko uczęszcza)
  3. Jedno zdjęcie dziecka do legitymacji szkolnej
  4. Numer PESEL dziecka
  5. Orzeczenie o posiadaniu przez dziecko stopnia niepełnosprawności- jeśli jest (dane potrzebne do PFRON)
  6. Inne orzeczenia i opinie psychologiczno-pedagogiczne dziecka -jeśli są.

 

  Ulice wchodzące do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2:

 

 Na Węgry, Sucha Góra, Wyzwolenia, Wolności, Kpt. Stanisława Stanaszka, Na Oblasek, Zarzecze, Sportowa, Kowalska, Krzywa, Leśna, Ślusarska, Ks. Józefa Sadzika. Ulica Starowiejska oraz 11 Listopada -tylko numery po prawej stronie rzek Harbutówka i Skawinka.

 

                                                                                              Dyrektor
                                                                                      mgr Marceli Pacut