Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

rekrutacja

Szanowni Rodzice/ Prawni Opiekunowie

Rekrutacja dzieci spoza obwodu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Sułkowicach na rok szkolny 2020/2021 odbędą się w terminie
od 16 marca- 27 marca 2020 r. w godz. od 8.00- 15.00

 Do zapisu dziecka niezbędne jest:

  1. Druk wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu (do pobrania w sekretariacie szkoły)
  2. Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (wydane przez dyrektora przedszkola do którego dziecko uczęszcza)
  3. Jedno zdjęcie dziecka do legitymacji szkolnej
  4. Numer PESEL dziecka
  5. Orzeczenie o posiadaniu przez dziecko stopnia niepełnosprawności- jeśli jest (dane potrzebne do PFRON)
  6. Inne orzeczenia i opinie psychologiczno-pedagogiczne dziecka -jeśli są.

                                                                                                               Dyrektor

                                                                                                                          mgr Marceli Pacut