Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

odbiór zaświadczeń

 

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

 

Informujemy, że  w dniach 31 lipca 2020 r. oraz 3 sierpnia 2020r. w godzinach od 10.00-14.30 w sekretariacie szkoły wydawane będą zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty. Odbiór dokumentu powinien być potwierdzony własnoręcznym podpisem przez ucznia. Odebrane kopie zaświadczeń należy do 4 sierpnia do godz. 15.00 dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

 

Przypominamy, że podczas odbioru należy zachować zasadę dystansu społecznego, zdezynfekować ręce oraz mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos.       
Ponadto wyniki egzaminu ósmoklasisty od dnia 31 lipca od godz. 10:00 można będzie sprawdzić w
ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU logując się na stronie https://wyniki.edu.pl loginem i hasłem otrzymanym w szkole.