Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

inauguracja roku szkolnego 2020/2021

 

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

 

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września 2020 r.

 

 

Godzina 8.00- Msza święta 

Godzina 9.10- apel na sali gimnastycznej 

Uczniowie klas I-III wchodzą na sale gimnastyczną wejściem głównym do szkoły i zajmują wyznaczone  miejsca na płycie sali gimnastycznej

Uczniowie klas IV-VII wchodzą na sale gimnastyczną wejściem na hale sportowa i zajmują wyznaczone miejsca na trybunach   

 

Godzina 9.45 - spotkanie z wychowawcami w salach

 

KLASA

SALA

I A

7

I B

6

II A

23

II B

22

III A

5

III B

8

IV A

35

IV B

30

VI A

31

VI B

36

VII A

21

VII B

25

 

 

Rodzice uczniów mogą wejść na sale gimnastyczną  zachowując zasady:

 

a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi 

b)      Dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m 

c)      Dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m

 

 

Rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

1 września 2020 r. rozdawane będą podręczniki. W związku z tym prosimy aby uczniowie przynieśli ze sobą torbę/reklamówkę.