Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej

 

Informacje dotyczące korzystania z obiadów w stołówce szkolnej
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach na rok szkolny 2020/2021

 

Informacje w załączniku