Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

DEN 2020

 

„Gdy dzieci są małe daj im solidne korzenie, gdy są duże podaruj im skrzydła”

13 października 2020 r. miała miejsce uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Była ona połączona ze ślubowaniem i pasowaniem pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach. Cała społeczność szkolna zebrała się na hali sporotowej o godz. 9:50. Wszystkich powitał pan Dyrektor Marceli Pacut. Swoją obecnością zaszczyciła nas Rada Rodziców. Uroczystość prowadziła przewodnicząca szkoły Nikola Furgała oraz Anna Lipińska. Zdjęcia wykonywała pani Katarzyna Tyrpa, a nad nagłośnieniem czuwał pan Sławomir Urbańczyk.

Na początku przewodnicząca szkoły przypomniała nam o historycznych okolicznościach związanych z tworzeniem Komisjii Edukacji Narodowej. Dowiedzieliśmy się m.in., że powstała ona 14 października 1773 r. na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i była pierwszą w Polsce instytucją o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty. Następnie Nikola oraz Ania skierowały życzenia do wszystkichpracowników naszej szkoły, składając kwiaty na ręce Dyrekcji.

W dalszej części głos zabrał pan Dyrektor Marceli Pacut. W swoim wystąpieniu szczególnie serdecznie powitał uczniów z klas pierwszych, którzy byli bohaterami dnia. Wspomniał, że dziś zostaną oni włączeni w poczet uczniów naszej szkoły i wraz z pozostałymi jej członkami będą tworzyć wielką rodzinę. Oczywiście w rodzinie oprócz praw każdy ma też obowiązki. Podstawowym obowiązkiem każdego ucznia jest nauka, do której zostaną oni wdrożeni przez swoich nauczycieli. Zwracając się do Grona Pedagogicznego, pan Dyrektor życzył wszystkim satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wielu sukcesów zawodowych i osobistych. Podziękował również rodzicom, którzy bardzo aktywnie wspierają działania szkoły podejmowane na rzecz edukacji i wychowania dzieci.

Kolejno głos zabrała przewodnicząca Rady Rodzicówpani Anna Jakóbik, która złożyła okolicznościowe życzenia pracownikom szkoły. Z kolei pan Kamil Żądło zadbał o nasze struny głosowe, składając na ręce pana Dyrektora kosz z kawą i herbatą. Na wszystkich czekał również słodki poczęstunek.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pan Dyrektor Marceli Pacut wręczył nagrody wyróżniającym się pracownikom. W trakcie akademii wykonaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego” oraz hymn szkoły, a punktem kulminacyjnym uroczystości był występ artystyczny przygotowany przez dzieci z klas I a i I b pod opieką pani Beaty Szuby oraz moją. Uczniowie zaprezentowali wiersze, piosenki i taniec z wachlarzami.Następnie złożyli ślubowanie oraz zostali pasowani na uczniów. Na pamiatkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy oraz „sowy” ufundowane przez Radę Rodziców. Małych artystów nagrodzono brawami.

 

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swej klasy i szkoły. 
Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę!      

Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką       
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.

 

Iwona Wrona

ZDJĘCIA-KLIKNIJ

FILMIK