Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

konkurs pieśni i piosenek patriotycznych

 

KONKURS PIEŚNI I PIOSENEK PATRIOTYCZNYCH

 

 

I.                    W konkursie mogą brać udział: 

 

·        Soliści

 

·        Zespoły wokalne, instrumentalne i wokalno – instrumentalne.

 

II.                  W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I do VIII

 

III.                Każdy wykonawca lub zespół przygotowuje jedną pieśń patriotyczną

 

z dowolnego okresu.

 

IV.               Prezentacje wokalne mogą być wykonywane:

 

·        a capella

 

·        z akompaniamentem instrumentów muzycznych

 

·        podkładem dźwiękowym

 

·        niedopuszczalne są podkłady z nagranym śpiewem

 

V.                 Kryteria oceny konkursu wokalnego:

 

·        Dobór repertuaru - premiowane będą utwory rzadko prezentowane i oryginalne

 

·        Muzykalność i warunki głosowe wykonawców

 

·        Dostosowanie utworów do możliwości wokalnych wykonawców

 

·        Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny

 

VI.               Konkurs oceniać będzie 3 osobowe jury wybrane pośród nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej w Sułkowicach.

 

VII.             Zgłoszenia na konkurs pieśni i piosenek patriotycznych odbywa do 11 listopada włącznie drogą elektroniczną (wpis na listę). Natomiast nagranie (Video + dźwięk) można przysyłać do 18 listopada 2020r na wskazany zespół Microsoft Teams „Konkurs Patriotyczny”. Jury po wysłuchaniu nagrań wybiera laureatów. Ogłoszenie wyników najpóźniej do końca listopada 2020r. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.  Udział w konkursie jest dobrowolny i wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dla celów niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.1182).