Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

organizacja zajęć od 9 listopada

 

Organizacja zajęć od 9 listopada 2020r.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach informuje, że klasy I- III od 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. zostały objęte nauczaniem zdalnym, a w klasach IV-VII zdalne nauczanie zostało przedłużone do 29 listopada 2020 r. Nauczanie zdalne w klasach I – III odbywać się będzie według dotychczas obowiązującego planu zajęć, z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS. Szczegółowe informacje dotyczące nauczania zdalnego w klasach I-III będą przekazywane przez wychowawców klas. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych będą odbywały się kolejne etapy konkursów przedmiotowych na terenie szkoły.