Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

PRACA SZKOŁY OD 22 MARCA

 

Organizacja Pracy Szkoły od 22 marca 2021 r.

            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  klasy I - III od 22 marca 2021r.do 9 kwietnia 2021 r. zostają objęte nauczaniem zdalnym. Nauczanie zdalne odbywać się będzie według dotychczas obowiązującego planu lekcji z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.  Szczegółowe informacje dotyczące nauczania zdalnego w klasach I - III będą przekazywane przez wychowawców klas.  Więcej informacji pod linkiem:

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach