Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Lekcja bezpieczeństwa

 

 LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA
ZE STRAŻAKAMI
 

 

05.10. uczniowie klasy III b udali się na zajęcia edukacyjne do remizy OSP w Sułkowicach. Przygotowane przez druhów i wychowawcę warsztaty podzielone były na trzy części. W pierwszej uczniowie mieli możliwość bliższego poznania pracy strażaka, wyposażenia wozu i sytuacji z jakimi na co dzień muszą się zmagać. Strażacy przypomnieli również dzieciom o zasadach bezpiecznego zachowania w domu i unikania zagrożeń. Kolejna część zajęć poświęcona była praktycznej nauce pierwszej pomocy. Dzieci miały okazję, aby indywidualnie sprawdzić się w tym zakresie ćwicząc poznane umiejętności na manekinie. Bardzo ważną kwestią, którą uczniowie mieli możliwość wypróbować  ze strażakami było wzywanie pomocy i rozmowa z dyspozytorem. Symulacje różnych zdarzeń pozwoliły im na oswojenie się z tą niełatwą sztuką, co na pewno zaowocuje w przyszłości. Ostatnią, ale chyba najprzyjemniejszą część zajęć stanowiły zabawy ruchowe, w których dzieci musiały zmierzyć się z przygotowanym torem przeszkód. Największą frajdą dla uczniów było niewątpliwie wykorzystanie węża strażackiego. Gorące podziękowania dla naszych nieocenionych druhów p. Rafała Kurka, p. Mariusza Kaczora oraz p. Jana Klusa za zorganizowanie warsztatów, które na długo pozostaną w pamięci uczniów i na pewno stanowić będą dla nich cenną, bo praktyczną lekcję odpowiednich zachowań.

 

Magdalena Klus

 ZDJĘCIA - KLIKNIJ