Menu Zamknij

Droga do Patrona

Droga do Patrona

 

Rok szkolny 2001/02

 • Zarządzenie dyrektora gimnazjum mgr Krystyny Sosin w sprawie powołania Komisji d/s wyboru Patrona.

 • Uchwalenie regulaminu zgłaszania i wyboru patrona Gimnazjum wSułkowicach.

 • Zgłaszanie przez klasy i nauczycieli kandydatów na patrona.

 • Prezentacja plakatów wykonanych przez zespoły klasowe.

 • Przekazanie rodzicom ankiet dotyczących zgłaszania kandydatów na patrona szkoły.

 • Wybór patrona szkoły.

 • Wspólna decyzja dyrekcji, Komisji d/s wyboru Patrona,Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego o ogłoszeniu Stefana kard. Wyszyńskiego kandydatem na patrona Gimnazjum wSułkowicach.

Rok szkolny 2002/03

wrzesień

 • Powołanie przez dyrektora gimnazjum mgr Krystynę Sosin komisji zajmującej się pracami przygotowującymi szkołę do uroczystości nadania imienia.

 • Inauguracja prac komisji . Ustalenie harmonogramu prac mających na celu przybliżenie młodzieży, nauczycielom i rodzicom postaci przyszłego patrona.

październik

 • Ogłoszenie konkursów:

– wiedzy o patronie ?KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI, PRYMAS I MĄŻ STANU”

– plastycznego – ?IDĄCYM W PRZYSZŁOŚĆ”

– poetyckiego ?KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI – PRYMAS TYSIĄCLECIA”

– na album o Stefanie Kardynale Wyszyńskim

– na prezentację multimedialną ?KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI – PRYMAS TYSIĄCLECIA”

– na scenariusz wieczornicy.

listopad/grudzień

 • Rozpoczęcie starań o wykonanie projektu, a następnie wykonanie tablicy pamiątkowej przez pracownię Pana Jacka Budzowskiego.

 • Przygotowanie i sprzedaż kartek świątecznych.

 • Wykonanie prac na kiermasz świąteczny.

 • 1. etap konkursu wiedzy o patronie – udział wzięli wszyscy uczniowie gimnazjum.

 • Kiermasz świąteczny w Rudniku (zebrano 306,50 zł).

 • Zbiórka pieniędzy na sztandar przez grupy kolędnicze.

 

styczeń

 • Ustalenie przez Komisję wspólnie z dyrektorem gimnazjum Panią mgr Krystyną Sosin, ks.Proboszczem Janem Nowakiem i Panią Burmistrz mgr Władysławą Kołodziejczyk miejsca lokalizacji tablicy pamiątkowej – hol główny.

luty

 • 2. etap konkursu wiedzy o patronie – udział wzięło 51 uczniów.

 • Kwesta młodzieży w Sułkowicach, Biertowicach i Harbutowicach.

marzec/kwiecień

 • 3. etap konkursu wiedzy o patronie – w finale wzięło udział 10 uczniów

– nagrodę główną otrzymał: Łukasz Kania.

 • Rozpoczęcie przez Panią mgr Zofię Jodłowską prac nad projektem sztandaru.

 • Podpisanie umowy na wykonanie sztandaru ze Spółdzielnią Rękodzieła Artystycznego im.S.Wyspiańskiego.

 • Przygotowanie przez nauczycieli i uczniów gimnazjum kartek świątecznych.

kwiecień

 • Wystawienie Misterium Męki Pańskiej przygotowanego przez Służbę Liturgiczną i młodzież gimnazjum, pod kierunkiem Pana Zbigniewa Łapy i ks.Pawła Drobnego.

 • Aukcja obrazów z cyklu ?Droga Krzyżowa” podarowanych przez autora – Pana Jana Sochę.

   

  maj/czerwiec

 • Projekcja filmu ?Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia” poprzedzona prelekcją wprowadzającą w realia czasów, w których żył Stefan Kardynał Wyszyński. Prelekcję wygłosili nauczyciele historii.

 • Projekcja kinowa filmu ?Prymas – trzy lata z tysiąca”.

 • Ogłoszenie wyników konkursów.

Konkurs plastyczny

1. nagroda – Paulina Nędza.

Konkurs poetycki

wśród uczniów 1. nagroda – Michał Dziedzic

wśród mieszkańców Sułkowic 1. nagroda – Pani Katarzyna Sosin

Konkurs na prezentację multimedialną: przedstawiono do konkursu 3 prezentacje

1. nagroda – Bartłomiej Oliwa.

Konkurs na album o Kardynale Stefanie Wyszyńskim

– oddano 17 albumów

1. nagroda – Andrzej Judasz, Katarzyna Kasperek, Anna Koziołek

 • Spotkanie z Paniami: Iwoną Czarcinską i Anną Sułkowską zInstytutu Prymasowskiego.

 • Wykonanie przez nauczycieli i uczniów gimnazjum prac plastycznych na loterię fantową.

 • Wielka loteria fantowa.

sierpień

 • Ogłoszenie konkursu poetyckiego na łamach Tygodnika Rodzin Katolickich Źródło.

ROK SZKOLNY 2003/2004

wrzesień

 • Spotkanie Komisji d/s Patrona z dyrektorem gimnazjum mgrKrystyną Krzykawską inaugurujące prace w ostatniej fazie przygotowań do nadania szkole imienia i przekazania sztandaru.

 • Odbiór tablicy pamiątkowej.

 • Przygotowanie miejsca pod tablicę pamiątkową.

 • Skierowanie wniosku do Burmistrza Gminy Sulkowice o nadanie Gimnazjum w Sułkowicach imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

 • Ogłoszenie wyników konkursu poetyckiego

1. nagroda – Pani Elżbieta Płońska, Kraków.

październik

 • Starania o wydanie tomiku wierszy z konkursów poetyckich ?I znowu jesteś żywy”.

 • Kwesta młodzieży w Rudniku ( zebrano 614 zł).

 • Odbiór sztandaru.

 • Odbiór drzewca.

 • Uroczyste nadanie Gimnazjum w Sułkowicach imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Przekazanie sztandaru.

   

Skip to content