Menu Zamknij

Regulamin Biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:

  – wypożyczając je do domu,

  – czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).

 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym jedną lekturę z języka polskiego) na okres jednego miesiąca.

 4. Książki nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu.

 5. Uczeń przygotowujący się do konkursów i olimpiad ma prawo do wypożyczania większej ilości książek jednorazowo.

 6. Wypożyczane materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy odkupić taką samą lub zwrócić inną, wskazaną przez bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualniej cenie książki zniszczonej (zagubionej).
 8. rzed końcem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą być zwrócone do biblioteki w ogłoszonym terminie.

 9. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 10. Uczniom, biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki i którzy przeczytają najwięcej książek, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

Skip to content