Menu Zamknij

Regulaminn sieci komputerowej

REGULAMIN

SIECI KOMPUTEROWEJ W BIBLIOTECE

 1. Użytkownikiem sieci komputerowej w bibliotece może być każdy uczeń.

 2. W czasie przerw komputery są nieczynne (wyjątek stanowi duża przerwa).

 3. Z gier komputerowych można korzystać podczas dużej przerwy oraz do godz.13.25

 4. Na stanowisku pracy z komputerem może przebywać tylko jeden uczeń.

 5. Komputer można włączyć lub wyłączyć jedynie za zgodą bibliotekarza.

 6. Użytkownik zachowuje spokój i powagę, oraz utrzymuje stanowisko komputerowe w należytym porządku.

 7. Nie wolno dotykać ekranu monitora ani też przesuwać sprzętu.

 8. Na stanowisku pracy nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.

 9. Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.

 10. Bez zgody bibliotekarza nie wolno w komputerze instalować żadnego własnego oprogramowania ani kopiować programów znajdujących się w bibliotece na własne dyskietki.

 11. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w plikach systemu operacyjnego.

 12. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych.

Skip to content