Menu Zamknij

Vademecum

VADEMECUM

 

Przypisy i bibliografia załącznikowa

 

 

Opis bibliograficzny – Książki, Artykułu z czasopisma, Dokumentu elektronicznego

Nagrody literackie

Przypisy i bibliografia załącznikowa

 

Piszesz referat, wypracowanie, pracę semestralną lub maturalną ? Nie zapomnij o przypisach i bibliografii !
Podpowiadamy jak je sporządzić.

Zasady sporządzania przypisów i bibliografii są znormalizowane. Określa je,wydana w lipcu 2002r.,norma PN-ISO 690. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura.
(Główna zmiana w stosunku do poprzedniej normy to obowiązek podawania w opisie n-ru ISBN dla książęk i ISSN dla czasopism)

BIBLIOGRAFIA– uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów i inn.) z najważniejszymi informacjami o każdej z pozycji.

 • ? BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
  (literatura przedmiotu, wykaz źródeł)
  zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor pracy (cytowanych lub tylko związanych z tematem). Sporządza się ją dla ukazania warsztatu naukowego wykonanej pracy. Pozwala ocenić znajomość tematyki i oryginalność pracy.Jest dla czytelnika źródłem informacji o innych opracowaniach na dany temat. Bibliografię umieszczamy na końcu pracy.
  Ze względu na czytelność wykazu (szczególnie przy większej ilości książek i artykułów) dobrze jest pogrupować opisy.
  Układ bibliografii jest umowny i może wyglądać np. tak:1. Literatura podmiotu (omawiane przez nas w pracy utwory literackie)
  2. Opracowania ogólne (np. słowniki, opracowania encyklopedyczne, historie literatury)
  3. Opracowania szczegółowe (książki, artykuły)
  4. Netografia (ta nazwa pojawia się już w opracowaniach)- opisy dokumentów elektronicznych
  W obrębie poszczególnych grup obowiązuje alfabetyczna kolejność opisów.

  Bibliografia może być tożsama z przypisami, zwykle jednak ma o wiele szerszy zakres.

 • ? PRZYPISY
  krótkie objaśnienia do fragmentów tekstu. Mają charakter informacyjny. Mogą dodatkowo wyjaśniać pewne fragmenty tekstu. Przypisy bibliograficzne zawierają opisy dokumentów, z których pochodzą cytaty lub informacje zawarte w tekście. Do przypisów kierują odsyłacze zawarte w tekście (najczęściej są to cyfry).
  Miejsce przypisów: u dołu strony (najczęściej), na końcu rozdziału lub na końcu pracy.

Opis bibliograficzny

uporządkowany zespół danych o książce (artykule), służący do jej identyfikacji.
Nowa norma dopuszcza pewną dowolność interpunkcji i wyróżnień graficznych (zmiana kroju czcionki, podkreślenia). Np. tytuł czasopisma można ująć w cudzysłów lub napisać kursywą.
Obowiązuje jednak absolutna konsekwencja w raz przyjętym sposobie zapisu.

I. OPIS KSIĄŻKI

Elementy opisu i ich kolejność:
Elementy obowiązkowe są zapisane pogrubioną czcionką, elementy nieobowiązkowe- kursywą.
1.Autor (nazwisko, imię lub inicjał imienia)
2.Tytuł
3.Odpowiedzialność drugorzędna (redaktor- w pracy zbiorowej; autor opracowania, tłumacz- w antologii)
4.Oznaczenie wydania
5. Numer tomu i jego tytuł ( w opisie pojedynczego tomu)
6. Miejsce wydania (ew. wydawca)
7. Rok wydania
8. objętość,
seria
uwagi

9. strony (przy opisie fragmentu książki)
10. nr ISBN (po kropce). Przy opisie fragmentu książki można go nie podawać.

Przykłady:

Uwaga na znaki umowne! We wszystkich opisach obowiązuje jednolity system interpunkcji.

Książka do 3 autorów

Danielou J., Marrou H.: Historia Kościoła. T.1. Od początków do roku 600. Warszawa: PAX 1984. ISBN 83-211-0577-7

Sienkiewicz H.: Potop. Warszawa: PIW 1969. T.1-3

Praca zbiorowa, antologia

Mały słownik kultury dawnych Słowian. Red. L. Leciejewicz. Wyd.2. Warszawa: Wiedza Powszechna 1988. ISBN 83-214-0499-5

Od Chaucera do Larkina. 400 neśmiertelnych wierszy 125 poetów anglojęzycznych z 8 stuleci. Tłum. i opr. St. Barańczak. Kraków: Znak 1993. ISBN 83-7006-321-7

Opis fragmentu książki

Heistein J.: Historia literatury włoskiej. Zarys. Wyd.2. Wrocław 1987, s. 69-79

Słownik pojęć i tekstów kultury. Red. A.Rysiewicz. Warszawa 2002, s.109

Opis fragmentu pracy zbiorowej

Cardini F.: Wojownik i rycerz. W: Człowiek średniowiecza. Pod red. J. Le Goffa. Warszawa 2000, s. 97-142

II. OPIS ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

Elementy opisu:
1.Autor artykułu
2.Tytuł artykułu
3.Tytuł czasopisma
4.Lokalizacja (rok, numer zeszytu, strony)

Przykład:

Kołątaj W.: Tak powstały piramidy, „Wiedza i Życie” 2002 nr 7, s.50-55

Możliwa jest również inna interpunkcja.
W tej formie przykładowe opisy będą wyglądały tak:

Mały słownik kultury dawnych Słowian. Red. L.Leciejewicz. Wyd.2.

Warszawa 1988

Cardini F. Wojownik i rycerz. W: Człowiek średniowiecza. Pod red. J. Le Goffa. Warszawa 2000, s.97-142

III. DOKUMENTY ELEKTRONICZNE
Internet i wydawnictwa multimedialne są pełnoprawnym źródłem informacji. Opisy tych dokumentów także umieszczamy w bibliografii

Opis dokumentu elektronicznego
Elementy opisu:
1.Autor
2. Tytuł
3. Nośnik w nawiasie kwadratowym [CD-ROM], [online]
4. Wydanie (wersja, miejsce wydania, wydawca, copyright, data aktualizacji)- o ile można ustalić
5.Tytuł fragmentu (przy opisie fragmentu dokumentu elektronicznego)
6. Warunki dostępu (dla dokumentów on-line)

Przykłady:

Kopaliński W.: Wielki multimedialny słownik W. Kopalińskiego [CD-ROM]. Warszawa: PWN 2000

Słowniki PWN [CD-ROM]. Edycja 2003 w.1.1. Warszawa: PWN 2002. Słownik poprawnej polszcyzny

Mickiewicz A.: Pan Tadeudz [on-line]. Skarbnica literatury polskiej. Dostępny w internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/pan_tadeusz

Papszun T.: J.R.R. Tolkien- pierwsza polska strona domowa. Modyfikacja: 2003.07.09. Dostępna w internecie: http://www.lodz.tpsa.pl/bez/tolkien

Opis artykułu z dokumentu elektronicznego
Elementy opisu:
1. Autor artykułu
2. Tytuł artykułu
3. Tytuł dokumentu macierzystego (książki, bazy danych, czasopisma)
4. [Nośnik]
5. Wydanie (wersja, m-ce wyd., wydawca, rok) 6. Oznaczenie zeszytu (dla e-czasopisma)
7. Lokalizcja (o ile jest numeracja stron)
8. Warunki dostępu (dla dokumentów on-line)

Przykłady:

Bardel M.: Sen o nieśmiertelności. „Znak” [online] 2002 nr 580. Dostępne w internecie: http://www.znak.com.pl/znak/bardel.html

Jan XXIII: Encyklika Pacem in Terris. W: Nauczanie Kościoła Katolickiego [CD-ROM]. Kraków: Wyd.m 2002

Nagrody literackie

 

LITERACKA NAGRODA NOBLA

przyznawana od 1901 roku przez szwedzką Królewską Akademię Nauk.
Kandydatury zgłaszane są do końca stycznia każdego roku (jest ich około 500). Do marca lista zostaje zawężona do ok. 20 nazwisk. W połowie roku pozostaje maximum 5-8 kandydatów. Ostateczny werdykt jest ogłaszany w październiku. Uroczyste wręczenie nagród odbywa się w grudniu.
W dotychczasowej historii nagrody laureatami byli najczęściej pisarze anglojęzyczni. Wśród laureatów było 4 Polaków:
H. Sienkiewicz- 1905
W. Reymont- 1924
Cz. Miłosz- 1980
W. Szymborska- 1996

Więcej o nagrodzie www.pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nobla

www.pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nobla_w_dziedzinieliteratury

Tegoroczny laureat 2009 – Niemcy – Herta Müller

NAJBARDZIEJ ZNANE NAGRODY LITERAKIE
W INNYCH KRAJACH

 • Nagroda Bookera
  (The Man-Booker Prize for Fiction) – najbardziej prestiżowa nagroda literacka w Wielkiej Brytanii, przyznawana za najlepszą powieść angielskojęzyczną z ostatniego roku napisaną przez obywatela Wspólnoty Narodów lub Republiki Irlandii.
  Pierwsza nagroda została przyznana w 1969. W 2005 ustanowiono osobną nagrodę rozdawaną co dwa lata, Man Booker International Prize, dostępną dla pisarzy z całego świata, która przyznawana jest za powieść w języku angielskim. Kwalifikują się do niej również powieści napisane w innych językach, lecz szeroko dostępne w angielskim tłumaczeniu (m. inn. dlatego w 2005 roku nominowany był Stanisław Lem).
 • Nagroda Goncourtów
  (Prix Goncourt) – francuska nagroda literacka. Ufundował ją w 1896 w swoim testamencie pisarz Edmond de Goncourt. Nagroda została wręczona po raz pierwszy w 1903 roku. Laureat nagrody Goncourt, przyznawanej najlepszemu w danym roku utworowi prozaicznemu (zwykle powieściom), ogłaszany jest zawsze w listopadzie.
  Od 1998 roku, polską nagrodę Goncourt (La Liste Goncourt – choix polonais) przyznaje jury złożone ze studentów romanistyki z całej Polski. Ogłoszenie laureata tej nagrody następuje co roku podczas Targów Książki w Krakowie.
 • Nagroda Cervantesa
  (Premio Miguel de Cervantes, Premio Cervantes) – hiszpańska nagroda literacka, przyznawana za całokształt twórczości. Wręczana od 1976.
  Jej laureatem może zostać każdy pisarz tworzący w języku hiszpańskim, niezależnie od kraju pochodzenia. Nazywana jest Noblem hiszpańskiego kręgu kulturowego.
  Nagroda jest wręczana 23 kwietnia w rocznicę śmierci Cervantesa, przez króla Hiszpanii w Alcalá de Henares, rodzinnym mieście wielkiego pisarza.
 • Nagroda Pulitzera
  Amerykańska nagroda literacka przyznawana corocznie w kwietniu. Nagrodę tę przyznaje się w dziedzinie różnych gatunków dziennikarstwa, literatury, dramatu i muzyki. Zdobywcy nagrody są wybierani przez jury, działające przy Wyższej Szkole Dziennikarstwa Uniwersytetu Columbia. Kandydatów wybiera się jedynie spośród twórców amerykańskich. Nagrodę swojego imienia ufundował amerykański dziennikarz i wydawca Joseph Pulitzer w roku 1917.

POLSKIE NAGRODY LITERACKIE

NAGRODA KOŚCIELSKICH

Nagrody Kościelskich są przyznawane od 1962 roku przez Fundację im. Kościelskich – jedną z najstarszych polskich instytucji kulturalnych, działającą w Genewie. Powstała ona na mocy testamentu zmarłej w lipcu 1959 r. Moniki Kościelskiej, wdowy po Władysławie Auguście Kościelskim, wydawcy, poecie i mecenasie sztuki.

Tegoroczny laureat 2009 ? Tadeusz Dąbrowski za tom Czarny kwadrat

Więcej nagrodzie www.koscielscy.pl

http://literatura.polska.pl/nagrody/opus,Nagroda_Fundacji_im_Koscielskich,id,335379,cid,6669.htm

NAGRODA NIKE

Nagroda za najlepszą książkę minionego roku. Po raz pierwszy została przyznana w 1997 roku. Fundatorami nagrody są: Gazeta Wyborcza i Nicom Consulting. Przewodniczącą jury od kilku lat jest M. Janion.
Konkurs jest 3-etapowy.. W maju ogłoszone jest 20 nominacji. We wrześniu zostaje wyłonionych 7 finalistów. W październiku – zostaje wręczona nagroda dla najlepszej książki.

Tegoroczny laureat 2009 ?Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki za 9 tom wierszy Piosenki o zależnościach i uzależnieniach

Więcej o nagrodzie( regulamin, jury, poprzedni laureaci, tegoroczni nominowani itp.)

PODPORIUSZ

Nagroda redakcji Nesweeka dla najlepszej książki minionego roku w dziedzinie literatury popularno-naukowej
i literatury faktu.
Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:
Wydarzenia (historia dawna i współczesna, reportaże)
Ludzie (wspomnienia, biografie, pamiętniki, dzienniki, listy)
Nauka
Ponadto jury przyznaje nagrodę Grand Prix

Tegoroczny laureat 2009 –

Skip to content