Menu Zamknij

Ważne telefony

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach 12 272 50 20
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach
ul. Pardyaka 2

w Sułkowicach

12 272 05 89

12 273 32 20

3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Myślenicach 510 132 396
12 271 04 29
4 Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania
Problemów Społecznych p. Anna Kuchta
12 273 20 75 (w. 17)
5. Pomarańczowa linia (Ogólnopolska linia telefoniczna
w zakresie informacji i konsultacji dla rodziców pijących
alkohol i zażywających inne środki psychoaktywne
0 801 140 068
6. Niebieska linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 0 800 12 00 12
7. Schronisko dla Ofiar Przemocy w Rodzinie OS.
Krakowiaków 46, Kraków
12 425 81 70
8. Krakowski telefon zaufania 12 413 71 33
9. Telefon zaufania dla Osób z Problemami Alkoholowymi
i ich rodzin
12 411 60 44
10. Biuro Porad Obywatelskich;  Stowarzyszenie Dobrej Nadziei

ul. Batorego 5; 31 – 135 Kraków

12 357 36 91
Skip to content