Menu Zamknij

nabór 2016

Szkoła Podstawowa w Biertowicach, Harbutowicach, Sułkowicach

 

Dyrektor Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach zwraca się z prośbą o poinformowanie Rodziców i uczniów klas VI, że zapisy do gimnazjum odbędą się w dniach:

  • 24.06.2016 r. od godz. 800 – do godz. 1500
  • 27.06.2016 r. od godz. 800 – do godz. 1800
  • 28.06.2016 r. od godz. 800 – do godz. 1500

 

Zapisu ucznia do gimnazjum dokonuje Rodzic/opiekun prawny dziecka przedkładając świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej i zaświadczenie z OKE oraz AKT URODZENIA DZIECKA.

 

Aby zgromadzić niezbędną w szkole dokumentację o uczniu, dodatkowo prosimy o:

  1. Informacje dotyczące Rodziców/ prawnych opiekunów (prosimyzabranie dowodu osobistego).
  2. Informacje dotyczące orzeczeńniepełnosprawności – dane potrzebne do PFRON.
  3. Telefony do rodziców lub prawnych opiekunów.
  4. Zdjęcie do legitymacji szkolnej dziecka.

Informacje o prowadzonym naborze uczniów do gimnazjum znaleźć można również na stronie internetowej Gimnazjum: http://www.gimnazjum.sulkowice.pl/

Z poważaniem

Dyrektor Gimnazjum

mgr Stefania Pilch

Skip to content