Menu Zamknij

regulamin szkolnego konkursu pięknego czytania

Regulamin SZKOLNEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA
2016/2017

1. Cele konkursu
Upowszechnianie czytelnictwa
– Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
– Kształtowanie postaw. wychowanie do wartości
– Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań czytelniczych uczniów
– Uczenie aktywnego odbioru literatury
– Podniesienie poziomu czytelnictwa

2. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.

3. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
Konkurs odbędzie się 25.10.2016 r. ( wtorek) w bibliotece szkolnej.

4. ZASADY KONKURSU :
– Konkurs ma charakter jednoetapowy
– Każda klasa zgłasza do konkursu 2 osoby
– Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie w bibliotece szkolnej
   do dnia 24.10.2016 r. ( poniedziałek)
– Reprezentanci klas przygotowują do konkursu wybrany fragment książki
Henryka Sienkiewicza, Quo Vadis i wiersz
– Prezentacja nie może być dłuższa niż 4 min.

5. Kryteria oceniania
– Dykcja
– Poprawność wymowy oraz dbałość o kulturę języka
– Oryginalność interpretacyjna

6. Skład komisji konkursowej
mgr Katarzyna Tyrpa
mgr Dorota Węgrecka- Wójcik
mgr Aleksandra Łakomy
                                                                                                        Aleksandra Łakomy

 

Skip to content