Menu Zamknij

selfie z książką

 

 

Regulamin szkolnego konkursu fotograficznego
SelfiE z Książką
2016/2017

 

1. Cele konkursu
Upowszechnianie czytelnictwa
– Promocja czytelnictwa
– Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
– Kształtowanie postaw. wychowanie do wartości
– Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań czytelniczych uczniów
– Uczenie aktywnego odbioru literatury
– Podniesienie poziomu czytelnictwa
– Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu

2.UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.

3.TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
Zdjęcia selfie z książką należy przesłać w terminie 0d 27 września do 31 października 2016 r. na adres ola.annalakomy@gmail.com
Każdy plik ze zdjęciem powinien być podpisany w następujący sposób : nazwisko i imię, klasa np. Kowalski_Jan_1a

4.ZAŁOŻENIA i ZASADY KONKURSU :
– Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia – „ selfie” z ulubioną książką, zgodnie z definicją „selfie” : rodzaj fotografii autoportretowej, zazwyczaj wykonanej z trzymanego w ręku lub na kiju do selfie aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego. Zdjęcie przedstawia zazwyczaj siebie samego ( w tym przypadku fotografa) lub jego odbicie w lustrze
– Zgłaszając pracę w konkursie uczestnik potwierdza, że przeczytał lub jest w trakcie czytania książki, którą promuje w selfie z książką
– Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie
– Przedmioty niezbędne do wykonania zadania konkursowego uczestnik zapewnia we własnym zakresie..

5. KRYTERIA OCENIANIA
Zgodność z tematyką konkursu
– Interesujące ujęcie tematu
– Pomysłowość i oryginalność
– Estetyka

6. Skład komisji konkursowej
mgr Katarzyna Tyrpa
mgr Dorota Węgrecka- Wójcik
mgr Aleksandra Łakomy

 


Aleksandra Łakomy

 

 

 

Skip to content