Menu Zamknij

szkola młodych ratownikow

SZKOŁA MŁODYCH RATOWNIKÓW

 20 grudnia 2016 r. w Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach w ramach projektu „Szkoła młodych ratowników” odbyły zajęcia mające na celu uświadomienie uczniom klas pierwszych, jak ważna jest umiejętność udzielania poszkodowanym pierwszej pomocy. Trudnej sztuki ratowania ludzkiego życia uczyła instruktorka pani Katarzyna Szoch – Jędrys wraz z wolontariuszami. Główny nacisk położony był na aspekt praktyczny, tak aby każdy uczeń mógł samodzielnie wykonać ćwiczenia na odpowiednim sprzęcie i pod okiem czujnego instruktora, korygującego potencjalne niedociągnięcia. Uczniowie uczyli się udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, w tym wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz zastosowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Podczas trzygodzinnych zajęć poruszana była również problematyka zadławień, silnego krwawienia oraz postępowania w sytuacjach kiedy poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha – czyli pozycji bezpiecznej.

                                                                                                                       M.Pacut

Skip to content