Menu Zamknij

3_maja

Witaj maj, trzeci maj,
Dla Polaków błogi raj!

 Dnia 05.05. 2017 roku w Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca Święto Konstytucji 3 Maja. Została ona przygotowana przez uczniów klasy II a i II b w ramach projektu edukacyjnego zatytułowanego: „Jestem patriotą i kocham swój kraj” pod kierunkiem Anny Miętki i Marcelego Pacuta. Program uroczystości miał na celu przybliżenie społeczności szkolnej postaci oraz wydarzeń, dzięki którym doszło do zapisania jednej z najpiękniejszych kart w historii Polski – uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. Ta nietypowa lekcja historii i patriotyzmu rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie Pan Marceli Pacut przypomniał zebranym tło historyczne uchwalenia Konstytucji. Nowa ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczpospolitej. Sytuacja w Polsce nie była pomyślna: w 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały I rozbioru Polski, kraj zrujnowany był wojnami i prywatą części obywateli, skarb pusty, a Sejm skłócony. Nie brakowało, jednak dobrej woli i ofiarności zarówno wśród szlachty jak i mieszczaństwa. Tekst Konstytucji był przygotowany w tajemnicy. Jego inicjatorami byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj. Podczas akademii młodzi aktorzy wcielili się w rolę postaci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, marszałka Stanisława Małachowskiego, posłów i przedstawicieli poszczególnych stronnictw oraz mieszczan i chłopów. Przypomnieli, że Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 r. zyskała miano aktu narodowego odrodzenia, choć nie udało się urzeczywistnić jej zapisów. Dzieło naprawy państwa przekreślił II rozbiór Polski. W czasie przedstawienia mogliśmy usłyszeć pieśni patriotyczne, takie jak „Ojczyzno ma”, „Witaj majowa jutrzenko”, „Zgoda sejmu to sprawiła”, „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” oraz wiersze mówiące o przeżyciach Polaków, którzy na wieść, że została uchwalona Konstytucja 3 Maja wyszli na ulice Warszawy. Patriotyczny nastrój podkreślały biało-czerwone kwiaty, okolicznościowa gazetka szkolna oraz portrety twórców konstytucji 3 maja. Po zakończonym występie uczniów głos zabrała Pani Dyrektor Stefania Pilch, która serdecznie podziękowała uczniom oraz nauczycielom za przygotowanie akademii.         

 

M. Pacut

Skip to content