Menu Zamknij

Dzień postaci z bajek

 

Scenariusz akcji czytelniczej „Dzień postaci z bajek”

Czas i miejsce wydarzenia:

6 listopada 2017 roku, budynek SP nr 2 im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach

Adresaci:

Uczniowie oddziałów gimnazjalnych oraz klas 1, 4 i 7 w Szkole Podstawowej nr 2 
 im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach

Organizator:

Biblioteka, Świetlica i Samorząd Uczniowski w SP nr 2 im. Stefana kard. Wyszyńskiego
w Sułkowicach

Cel:

  • Wzbogacanie wiedzy i przeżyć dzieci i młodzieży poprzez prezentację informacji w formie gazetki na temat bajek i baśni oraz rozwiązywanie quizów z nimi związanych
  • Rozwijanie w dzieciach i młodzieży zainteresowań czytelniczych
  • Podniesienie poziomu i upowszechnianie czytelnictwa
  • Integracja dzieci i młodzieży
  • Rozwijanie kreatywności i zdolności artystycznych poprzez pracę nad przygotowaniem kostiumów postaci z bajek oraz gazetki tematycznej

 

Przebieg wydarzenia:

– „Wsłuchaj się w bajkowy świat”- audycje muzyki filmów animowanych podczas przerw.

– „Sprawdź swój stan wiedzy o bajkowym świecie”- rozwiązywanie przez chętnych uczniów quizów na temat bajek podczas przerw (do 6 godziny lekcyjnej) .
Na korytarzu przepytywać będą chętnych przygotowani wcześniej uczniowie.

– Konkurs na najliczniej przebraną klasę- podczas godziny wychowawczej liczone są przebrane w każdej klasie osoby, ta klasa, której procent przebranych osób jest największa otrzymuje kupon „na nie pytanie”- wykorzystać może go podczas jednej z wybranych lekcji wręczając go nauczycielowi. Nauczyciel zatrzymuje kupon. W przypadku remisu kupon otrzymuje klasa, która ma wyższy poziom czytelnictwa.

– „Cała Polska czyta dzieciom”- zaproszony gość specjalny czyta swoje ulubione bajki uczniom.

 

 

 

Skip to content