Menu Zamknij

Wyniki konkursu ,,Patron mój wzór”

Wyniki konkursu  Patron mój wzór”.

 

W konkursie wzięły udział wszystkie klasy czwarte szkoły podstawowej. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z postacią Stefana kard. Wyszyńskiego, jako Patrona naszej szkoły i wzorem do naśladowania.  Wszyscy uczniowie mieli za zadanie przedstawić postać Patrona ukazując cechy patrona godne naśladowania, przy wykorzystaniu własnej pomysłowości i samodzielnej pracy.

Wszystkie wykonane prace zasługiwały na wyróżnienie. Dokonując trudnego wyboru komisja konkursowa wybrała najlepsze prace i przyznała następujące miejsca:

 

I miejsce: Praca zbiorowa;

 

Siuta Katarzyna,    klasa IV A


Bijan Kacper          klasa IV A


Malina Julita          klasa IV A

 

 

II miejsce:

                   Ptak Kamil               klasa IV B

 

 

III miejsce: Praca zbiorowa;

 

                   Chodnik Maksymilian   klasa IV A

                   Boczkaja Marcin             klasa IV A

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za wykonanie prac i życzymy rozwijania wspaniałych talentów. Niech słowa Kardynała Wyszyńskiego: „Drobne i nieznaczne dokonania mogą nas uczynić wielkimi…”, staną się dla nas wszystkich zachętą do dalszej pracy.

              

Zbigniew Łapa

Przewodniczący

Zespołu do spraw Patrona.

Skip to content