Menu Zamknij

Wspomnienie Patrona

Wspomnienie Patrona Szkoły.

 

Wielka karta dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia to miłość do Ojczyzny, miłość do narodu. Wyrażają to słowa Prymasa wypowiedziane na kilka dni przez więzieniem: ” Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko narodowi i naszej ojczyźnie – nie wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”.

Pomimo ciągłych prześladowań i oskarżeń Prymas Tysiąclecia rzeczywiście umiłował ojczyznę więcej niż własne serce. Czuł się synem ziemi polskiej i bronił swojego prawa do udziału w życiu i sprawach ojczyzny.

28 maja minęła 37. rocznica odejścia do Domu Ojca Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Przez 33 lata stał na czele Kościoła w Polsce jako prymas
i przewodniczący Konferencji Episkopatu
.
Z tej okazji całej społeczności szkolnej w dniu wspomnienia śmierci Patrona Szkoły została przybliżona Jego postać w krótkiej audycji, po której Dyrektor Szkoły mgr Marceli Pacut wręczył zwycięzcom Konkursu Poezji Patriotycznej nagrody książkowe.

W rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia oraz w 100-lecie odzyskania Niepodległości warto zapytać, co w nas zostało ze spuścizny Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego,
z jego duchowo-moralnej konstytucji – Jasnogórskich Ślubów Narodu. Co w nas zostało
z jego zawierzenia, umiłowania Ojczyzny, szacunku do życia i drugiego człowieka.

Krótka biografia naszego Patrona.

Sługa Boży urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Od 1920 r. kształcił się w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Po święceniach ks. Stefan Wyszyński przez rok pracował jako wikariusz w katedrze włocławskiej. Następnie podjął studia z prawa kanonicznego i nauk społeczno-ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas wojny pełnił m.in. posługę kapelana Zakładu dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą. Prowadził też wykłady społeczne dla inteligencji, a także działalność konspiracyjną. Po wojnie był rektorem Seminarium Duchownego we Włocławku.

W 1946 r. został mianowany przez Piusa XII biskupem lubelskim, a dwa lata później arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, prymasem Polski. Zmarł 28 maja 1981 roku.

Ks. Kardynał był nie tylko wybitnym przywódcą duchowym, ale i mężem stanu, autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce. Przeszedł do historii jako Ojciec Narodu, Prymas Zawierzenia. Można powiedzieć, że Prymas Tysiąclecia stał się Janem Chrzcicielem pontyfikatu Jana Pawła II.

Proces beatyfikacyjny ks. kard. Stefana Wyszyńskiego rozpoczął się z inicjatywy Ojca św. Jana Pawła II 29 maja 1989 r. Diecezjalny proces beatyfikacyjny zakończył się 6 lutego 2001 r. Obecnie trwa etap rzymski procesu. 27 marca 2012 r. ks. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński otworzył w Szczecinie proces o domniemanym cudownym uzdrowieniu za przyczyną Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Sprawa dotyczy kobiety, która w wieku 19 lat zachorowała na raka tarczycy. Dzięki modlitwom za wstawiennictwem Prymasa Tysiąclecia została całkowicie wyleczona.

Z. Łapa

 zdjecia-kliknij

           

 

Skip to content