Menu Zamknij

narodowe czytanie

NARODOWE CZYTANIE WIELKIEJ LITERATURY – akcja pod patronatem Prezydenta RP

            8. 09.2018 r. (sobota) odbyła się kolejna już edycja ogólnopolskiej akcji NARODOWE CZYTANIE. Jej podstawowym celem jest popularyzowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i bogactwo polskiej literatury. W tym roku czytaliśmy ostatnią i zarazem najgłośniejszą powieść polityczną dwudziestolecia wojennego – Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Ta pozycja literacka dotyka bardzo istotnych problemów rzeczywistości politycznej Polski po 1918 r.. Pisarz nie podaje w niej gotowych koncepcji polityczno – społecznych, stawia tylko liczne pytania dotyczące perspektyw rozwoju odrodzonego państwa. W ten sposób czyni z powieści utwór polifoniczny (wielogłosowy), prezentujący trzy główne ideologie tego czasu w Polsce (komunizm, idealizm romantyczny, pozytywistyczna koncepcja odbudowy Polski, jej wzmocnienia ekonomicznego w procesie systematycznych, lecz powolnych zmian). Historia Cezarego Baryki (głównego bohatera), szukającego miejsca w odrodzonej ojczyźnie, jest przestrogą dla pogrążonej w politycznym chaosie Polski, której realnie zagraża rewolucja. A sam bohater staje się symbolicznym reprezentantem młodego pokolenia, które szuka dróg zmierzających do sprawiedliwości społecznej.
We wspólnym czytaniu brały udział najważniejsze osoby w kraju, znane wybitne postacie, ale też zwykli Polacy – miłośnicy literatury. Akcja odbyła się w bibliotekach, szkołach, galeriach, parkach i wielu innych miejscach.
            Nasza szkoła również przyłączyła się do Narodowego Czytania. 10.09.2018r. (poniedziałek) podczas godziny wychowawczej odbyło się wspólne czytanie fragmentów Przedwiośnia. Wzięli w nim udział uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz klasy 4a, 4b, 5a, 5b, 7a, 8a 8b, SP wraz z wychowawcami. Dla naszych uczniów było to interesujące spotkanie z dziełem Stefana Żeromskiego oraz niezwykła lekcja patriotyzmu. Nad przebiegiem akcji czuwały nauczycielki: p. Aleksandra Łakomy, p. Anna Gatlik i p. Ilona Ochojna. Panie przygotowały wychowawcom przeznaczone do czytania fragmenty powieści, prezentację multimedialną dotyczącą powieści i jej autora oraz gazetkę promującą wydarzenie i samą powieść.

A. Łakomy

 

Skip to content