Menu Zamknij

DZIEŃ PATRONA

Patron na trudne czasy – wspomnienie Patrona Szkoły.

 

28 maja minęła 38 rocznica odejścia do Domu Ojca Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przez 33 lata stał na czele Kościoła
w Polsce jako prymas i przewodniczący Konferencji Episkopatu.

Z tej okazji w całej społeczności szkolnej w dniu 10 czerwca wspominaliśmy uroczyście Patrona Naszej Szkoły. Uroczystości szkolne rozpoczęły się Mszą Świętą
o godzinie 8.30, w której wzięły udział wszystkie klasy i po raz ostatni uroczyście towarzyszył nam w takim dniu poczet sztandarowy z wizerunkiem Patrona Szkoły jako Patrona Gimnazjum. W kazaniu ks. Wojciech przypomniał nam jak Prymas troszczył się
o kościoły w trudnych czasach, ucząc nas w ten sposób, byśmy sami troszczyli się o Kościół dzisiaj. Dalsze świętowanie miało miejsce w szkole, gdzie oglądając film „Zawód – Prymas Polski” poznaliśmy trudne czasy Prymasa Tysiąclecia oraz historię jego życia.

Kolejną atrakcją dnia Patrona było spotkanie z wodzirejami Lednicy z Tarnowa Moniką i Tomaszem Wójtowicz. Spotkaniu, które odbywało się na hali pod hasłem „Wiesz, że cię kocham”, towarzyszyły prezentacje z spotkania lednickiego oraz wspólne śpiewy
i tańce lednickie, które poprowadzili zaproszeni goście. Atmosfera tańca i zabawy pokazały nam, że można świętować wielkiego Patrona w sposób radosny poznając przy okazji ciekawe miejsca i ciekawych ludzi. W świętowanie włączyły się także klasy I i II, które najpierw miały krótkie spotkanie lednickie ze śpiewem a następnie wykazały się wspaniałymi zdolnościami artystycznymi malując kolorowankę „Spotkanie z Prymasem”, przedstawiającą Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Kardynała Karola Wojtyłę.

Wspominając dzień Patrona Szkoły uczmy się korzystać ze spuścizny Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, z jego duchowo-moralnej konstytucji – Jasnogórskich Ślubów Narodu. Uczmy się zawierzenia, umiłowania Ojczyzny, szacunku do życia i drugiego człowieka.

Mam nadzieję, że przygotowany przez ks. Wojciecha oraz katechetę Dzień Patrona przybliżył nam postać Prymasa i dał inspirację do naśladowania Go w codziennym życiu.

Z. Łapa

Krótka biografia naszego Patrona.

Sługa Boży urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Od 1920 r. kształcił się w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Po święceniach ks. Stefan Wyszyński przez rok pracował jako wikariusz w katedrze włocławskiej. Następnie podjął studia z prawa kanonicznego i nauk społeczno-ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas wojny pełnił m.in. posługę kapelana Zakładu dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą. Prowadził też wykłady społeczne dla inteligencji, a także działalność konspiracyjną. Po wojnie był rektorem Seminarium Duchownego we Włocławku.

W 1946 r. został mianowany przez Piusa XII biskupem lubelskim, a dwa lata później arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, prymasem Polski. Zmarł 28 maja 1981 roku.

Ks. Kardynał był nie tylko wybitnym przywódcą duchowym, ale i mężem stanu, autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce. Przeszedł do historii jako Ojciec Narodu, Prymas Zawierzenia. Można powiedzieć, że Prymas Tysiąclecia stał się Janem Chrzcicielem pontyfikatu Jana Pawła II.

Proces beatyfikacyjny ks. kard. Stefana Wyszyńskiego rozpoczął się z inicjatywy Ojca św. Jana Pawła II 29 maja 1989 r. Diecezjalny proces beatyfikacyjny zakończył się 6 lutego 2001 r. Obecnie trwa etap rzymski procesu. 27 marca 2012 r. ks. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński otworzył w Szczecinie proces o domniemanym cudownym uzdrowieniu za przyczyną Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Sprawa dotyczy kobiety, która w wieku 19 lat zachorowała na raka tarczycy. Dzięki modlitwom za wstawiennictwem Prymasa Tysiąclecia została całkowicie wyleczona.

 ZDJĘCIA-KLIKNIJ

Skip to content