Menu Zamknij

DEN

Dzień Edukacji Narodowej 

 11 października 2019 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Była ona połączona z aktem ślubowania i pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Cała społeczność szkolna zgromadziła się na hali sportowej o godzinie 9:00. Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Gminy Sułkowice pan Artur Grabczyk, zastępca Burmistrza pan Dariusz Melerowicz oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Ewa Sroka. Nie zabrakło Trójek Klasowych i rodziców uczniów klas pierwszych, którzy byli bohaterami tego dnia. Akademię prowadziła przewodnicząca szkoły Wiktoria Piwowarska oraz jej zastępca Jakub Biela.

Na początku wykonaliśmy hymn Polski, a następnie wszystkich zebranych na uroczystości powitał pan Dyrektor Marceli Pacut. W swoim wystąpieniu zwrócił się do nauczycieli, dziękując im za codzienny trud wkładany w nauczanie i wychowanie dzieci. Pan Dyrektor podziękował także rodzicom, którzy podejmując liczne działania na rzecz szkoły przyczyniają się do jej rozwoju. Uczniom zaś życzył wielu sukcesów.

W dalszej części głos zabrał pan Burmistrz Artur Grabczyk: „Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu najserdeczniejsze podziękowania za poświęcenie, trud i zaangażowanie wkładane w proces kształcenia i wychowania młodego pokolenia. To dzięki Wam dzieci i młodzież rozwijają swoje zainteresowania i pasje, budują dobre relacje z rówieśnikami, kształtują swoje postawy w duchu wrażliwości na potrzeby innych oraz uczą się. Dyrektorom, Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom życzę radości z realizowanych zadań, poczucia ważności wykonywanego zawodu, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Życzę również optymizmu i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów zarówno zawodowych jak i osobistych. Uczniom natomiast ciekawych pomysłów, zapału do pracy, aby każdy szkolny dzień wypełniony był sukcesami, z których będziecie dumni”.

Do życzeń dołączyła się także przewodnicząca Rady Rodziców, pani Ewa Sroka. Następnie pan Dyrektor Marceli Pacut wyraził swoje uznanie i wręczył nagrody nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły za ich wyróżniającą się pracę w roku szkolnym 2018/19. Kolejno wykonaliśmy hymn szkoły, a następnie podziwialiśmy występ artystyczny przygotowany przez uczniów klas I „a” i I „b” pod opieką swoich pań: Katarzyny Dąbrowskiej, Katarzyny Tyrpy i Magdaleny Klus. Dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki, a cała społeczność szkolna nagrodziła ich zasłużonymi brawami.

Wreszcie przyszedł długo oczekiwany przez dzieci i ich rodziców moment ślubowania i pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach. Tego doniosłego aktu dokonał pan Dyrektor Marceli Pacut odczytując tekst ślubowania, a następnie podchodząc do każdego dziecka z wielkim ołówkiem, pasował ich na uczniów. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy i „Pierwsze czytanki” z rąk pana Burmistrza Artura Grabczyka oraz zastępcy Burmistrza pana Dariusza Melerowicza. Nic nie umknęło uwadze „fotoreporterów”, więc bohaterowie dzisiejszego dnia będą mieli także album pełen pięknych zdjęć.

Na koniec pan Dyrektor podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Dnia Edukacji Narodowej i zaprosił dzieci oraz nauczycieli do dalszego świętowania w swoich klasach.

Iwona Wrona

 ZDJĘCIA-KLIKNIJ 

Skip to content