Menu Zamknij

BohaterON

BohaterON

       We wrześniu 2019 r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii pod hasłem „BohaterOn”. Jej głównym celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocja historii Polski XX wieku. Jest ona realizowana od 2016 r. przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, a w naszej szkole koordynował ją pan Dyrektor Marceli Pacut. Nazwa akcji to połączenie dwóch słów: polskiego „bohater” i angielskiego „ON”-włączyć, co dosłownie oznacza „włączyć historię bohatera”. Realizacja kampanii odbywa się przez podejmowanie różnorodnych działań w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej. Wykazali się oni patriotyczną postawą i stali się bohaterami godnymi naśladowania.

      Od września do października 2019 r. podjęliśmy kilka inicjatyw promujących patriotyczne postawy i wzbogacających wiedzę uczniów na temat historii Polski XX wieku, w tym szczególnie Powstania Warszawskiego. Oto najważniejsze z nich:

  • 2 września 2019 r. podczas inauguracji nowego roku szkolnego, klasa VIII „a” pod kierunkiem pani Anny Frosztęgi zaprezentowała montaż słowno-muzyczny „Był taki wrzesień”.
  • Na szkolnym holu oraz w klasach dzieci przygotowały gazetki poświęcone wydarzeniom z historii Polski, m.in. II wojny światowej.
  • W klasach V-VIII pan Dyrektor Marceli Pacut prowadził lekcje historii, podczas których zwrócił szczególną uwagę na 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i rolę, jaką odegrali w nim Bohaterowie.
  • W klasach I-III warsztaty przygotował student III roku historii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, pan Krzysztof Majocha. Uczniowie z uwagą obejrzeli prezentację multimedialną na temat Powstania Warszawskiego, z zapałem kolorowali symbol Polski Walczącej oraz opisywali Bohatera.
  • Podczas zajęć plastyczno-technicznych dzieci przygotowały piękne laurki, kartki oraz pocztówki z wzruszającymi życzeniami dla wybranego Powstańca Warszawskiego. Niebawem zostaną one wysłane, a otrzymają je następujący Bohaterowie: Maria Antczak, Józef Zdunowski, Barbara Cesarska, Wiktor Zenon Natanson, Zofia Zaręba-Zaborska oraz Wiesław Januszewski.
  • 17 września urządziliśmy na szkolnym holu wystawkę, którą podziwiała cała społeczność szkolna. Nasi uczniowie przygotowali ponad 100 kartek! Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie nie tylko dzieciom, ale również ich rodzicom i wychowawcom.

 

Nadchodzi listopad, czas zadumy i wyciszenia. Gdzieś w myślach pojawia się cytat ks. Jana Twardowskiego: „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Odchodzą od nas ostatni świadkowie tamtych wydarzeń… Cześć i chwała Bohaterom!

                                                                                                                 Iwona Wrona

OBRAZY_KLIKNIJ

Skip to content