Menu Zamknij

informacja

 

Informacja
W związku z rozporządzeniem MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U poz. 1603 )Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach informuje, że dni:

– 12.06.2020 (tj. dzień po święcie Bożego Ciała)
– 16.06.2020, 17.06.2020, 18.06.2020 (tj. egzamin ósmoklasisty)
– 25.06.2020 (tj. dzień przed zakończeniem roku szkolnego) 

są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Skip to content