Menu Zamknij

konkurs kolęd i pastorałek

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

 

I.                    W konkursie mogą brać udział: 

·        Soliści

·        Zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne.

II.                  W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I do VIII

III.                Każdy wykonawca lub zespół przygotowuje jedną kolędę lub pastorałkę z dowolnego okresu.

IV.               Prezentacje wokalne mogą być wykonywane:

·        a capella

·        z akompaniamentem instrumentów muzycznych

·        podkładem dźwiękowym

·        niedopuszczalne są podkłady z nagranym śpiewem

V.                 Kryteria oceny konkursu wokalnego:

·        Dobór repertuaru – premiowane będą utwory rzadko prezentowane i oryginalne

·        Muzykalność i warunki głosowe wykonawców

·        Dostosowanie utworów do możliwości wokalnych wykonawców

·        Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny

VI.               Konkurs oceniać będzie 3 osobowe jury wybrane pośród nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej w Sułkowicach.

VII.             Nagranie (Video + dźwięk) na konkurs kolęd i pastorałek można przysyłać na zespół TEAMs, adres:

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aea9caf2822df489fb8d286c44aac41e3%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f0500dd3-5c70-46c6-af90-604213f196d8&tenantId=8d347229-b4b3-4fa9-aa1f-58ac5f65b2ba

 

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK/OGÓLNY/PLIKI do 29.01.2021roku.

VIII.           Ogłoszenie wyników w lutym 2021roku. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.  Udział w konkursie jest dobrowolny i wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dla celów niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.1182).

 

Skip to content