Menu Zamknij

,,SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI”

Drodzy Uczniowie klas 1-3 oraz klas 4-7!

Serdecznie zapraszam do udziału w plastycznej części XXI Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego: Stefan Kardynał Wyszyński –Prymas Tysiąclecia naszym Patronem

pod hasłem „SPOŁECZNA KRUCJATAMIŁOŚCI

 organizowanym przezSzkołę Podstawową nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.

 Celem Konkursu jest upamiętnienie 120. rocznicy urodzin Prymasa Tysiąclecia, przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego i ukazanie aktualności przesłania zawartego w „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”.

 Plastyczna część konkursu dotyczy zilustrowania haseł zawartych w „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”

 Przy ocenie pracy plastycznej będzie brane pod uwagę:

 zgodność z tematem, oryginalność, estetyka, wybór techniki (dowolna płaska lub półpłaska). Dopuszczalna wielkość pracy: maks. A2

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

 Ø  Przyjmowane są tylko prace indywidualne.

 Ø  Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz zgodę rodzica/opiekuna (załączniki nr 1-4 dołączone do Regulaminu oraz dostępne na stronie Szkoły: www.zs7.lublin.pl)

 Ø  Praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie:–imię i nazwisko autora, klasa, temat pracy, –imię inazwisko opiekuna/nauczyciela, telefon/e-mail,–adres i telefon (fax) szkoły

 PRACE uczniów klas: 4a, 4b, 6a, 6b. 7a i 7b wraz ze zgodami rodziców/opiekunów NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ DO 15 marca 2021!

 

 

W razie pytań służę pomocą. J

 Ewa Jakóbek-Jezioro

 

 W załączeniu:

 Ø  Szczegółowy regulamin konkursu z załącznikami  ( zgoda rodziców, metryczka do opisu pracy),

 Ø  Tekst „ABC Krucjaty Miłości”

 

 Termin nadsyłania prac – 31 marca 2021 r. (decyduje data wpłynięcia pracy).

 Rozstrzygnięcie Konkursu – 30 kwietnia 2021 r.

 

 

 

 

Skip to content