Menu Zamknij

FINAŁ KONKURSU O PATRONIE

 

FINAŁ SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

„ KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI – NASZ PRZEWODNIK”

 

 

 

W dniu 10 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 w Sułkowicach nastąpiło rozstrzygnięcie Ogólnoszkolnego Konkursu Plastycznego, w którym wzięli uczniowie wszystkich klas:  od kl.1 do kl.7.

Celem konkursu było: przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Wyszyńskiego, upamiętnienie 120.rocznicy urodzin i 40.rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia, wzbogacanie wiedzy o patronie szkoły, szerzenie postawy otwartości i miłości do drugiego człowieka, a także rozwijanie kreatywności, inwencji twórczej oraz talentów artystycznych.

Temat prac konkursowych był uszczegółowiony  dla poszczególnych kategorii wiekowych.

 

Dla klas 1-3 brzmiał:  „ SERCE DLA PATRONA”

 

Dla klas 4-7 były dwa tematy do wyboru:

 

1)     „ PROJEKT SZTANDARU DLA SP NR 2  W SUŁKOWICACH

 

          noszącej imię Kardynała St. Wyszyńskiego”

 

2)     „ LAPBOOK O  KARDYNALE WYSZYŃSKIM”

 

 

W pracach komisji konkursowej uczestniczyli:

 

Dyrektor Marceli Pacut jako przewodniczący oraz nauczyciele: Marta Przęczek, Iwona Wrona, Ewa Jakóbek-Jezioro, Zbigniew Łapa.

 

Do konkursu zostały zgłoszone 74. prace. Najliczniej reprezentowana była grupa klas 1 – 3. Wszystkie dzieła były zgodne z tematem konkursu i wykonane starannie zróżnicowanymi technikami plastycznymi. Komisja konkursowa zwracała uwagę przede wszystkim na kreatywność pracy, dobór i zastosowanie ciekawych technik plastycznych i informacji – w przypadku lapbooka, a także estetykę pracy oraz samodzielność wykonania i ogólne wrażenie artystyczne.

 

           Z uwagi na dużą liczbę prac w klasach I – III, bo aż 61, komisja konkursowa  postanowiła przyznać wyróżnienia z rozdziałem na klasy, by w każdej grupie wiekowej wyłonić laureatów. Było to bardzo trudne zadanie z uwagi na dużą atrakcyjność prac. J

 

                                      Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie,

 

a Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

WYNIKI KONKURSU

 

W kategorii SERCE DLA PATRONA, klasy 1-3

 

KLASY 1

 

I miejsce – Roman Francuziak kl.1b

 II miejsce – Nikodem Król  kl.1b

 III miejsce – Mateusz  Nowak  kl.1b

 wyróżnienie – Maja Maniecka  kl.1a

 

KLASY 2

 I miejsce – Hubert  Jakubik kl.2b

 II miejsce – Oliwia Kiszka       kl.2b

 III miejsce – Amelia Łapa     kl.2b

 wyróżnienie – Piotr Cyganik kl.2b

   wyróżnienie – Oliwia Maniecka kl.2a

 wyróżnienie – Kacper Ziembla kl.2a

 

KLASY 3

 I miejsce – Patrycja Gruca kl.3a

 II miejsce – Aleksandra Biela       kl.3a

 III miejsce – Wiktoria Stręk     kl.3a

                                               wyróżnienie – Kamil Rusek  kl.3a

 wyróżnienie – Tymoteusz Zaręba  kl.3a

 

                                            W kategorii LAPBOOK, klasy 4-7

 I miejsce – Dominik Światłoń      kl.4a

 II miejsce – Arkadiusz Nowak    kl.6a

 III miejsce – Jakub Szuba kl.4a

 wyróżnienie – Małgorzata Bochenek kl.7b

 wyróżnienie – Klaudia Wicher kl. 6b

 wyróżnienie – Milena Kalińska kl.6a

 wyróżnienie – Dawid Moroń  kl. 4a

 

 

W kategorii PROJEKT SZTANDARU, klasy 4-7

 I miejsce – Julia Biela     kl.7a

 II miejsce –Gabriela Biela  kl.7a

 III miejsce – Jakub Latoń kl.7b

 

Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki w dniu zakończenia roku szkolnego!

             Serdecznie dziękuję wychowawcom klas młodszych za współpracę i wielkie zaangażowanie oraz przygotowanie dzieci do konkursu. Podziękowania składam także członkom komisji, Dyrekcji i Radzie Rodziców.

                                                                                                                  E. Jakóbek-Jezioro

 ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ PRAC KONKURSOWYCH!

 

Skip to content