Menu Zamknij

zakończenie roku szkolnego

  Uroczyste zakończenie
roku szkolnego 2020/21
 

               25 czerwca 2021 r. po raz ostatni zadźwięczał dzwonek, jutro wakacje- lekcje skończone! Ten dzień rozpoczęliśmy mszą św., którą celebrowali ks. Michał i ks. Wojciech. W Słowie Bożym skierowanym do wszystkich zgromadzonych na Eucharystii ks. Wojciech zaakcentował trzy ważne myśli, które powinny nam przyświecać podczas letniego wypoczynku. Po pierwsze, abyśmy prosząc- jednocześnie umieli zawsze okazywać swoją wdzięczność innym. Po drugie, wyznaczmy sobie realne cele i konsekwentnie podążajmy do ich realizacji. Wreszcie po trzecie, wakacje nie są odpoczynkiem od Pana Boga. „Jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu, wszystko będzie na właściwym miejscu”.
                 Umocnieni Słowem Bożym udaliśmy się do naszej szkoły, gdzie odbył się uroczysty apel kończący rok szkolny 2020/21. Swoją obecnością zaszczycił nas zastępca Burmistrza Gminy Sułkowice, pan Dariusz Melerowicz. Gościliśmy również Przewodniczącą Rady Rodziców, panią Annę Jakóbik oraz zastępcę Przewodniczącej, pana Kamila Żądło. Na hali sportowej zebrała się cała społeczność szkolna- dzieci, Grono Pedagogiczne oraz przedstawiciele Trójek Klasowych. Wszystkich powitał pan Dyrektor Marceli Pacut. W swoim wystąpieniu m.in. podziękował nauczycielom za całoroczny trud podejmowany na rzecz edukacji, uczniom pogratulował wysokich ocen na świadectwie i wielu osiągnięć w konkursach, zaś rodzicom złożył podziękowanie za wszelkie działania wspierające szkołę. Na koniec pan Dyrektor życzył wszystkim szczęśliwych wakacji.
                W dalszej części głos zabrali zastępca Burmistrzaoraz Przewodnicząca Rady Rodziców. Nasi goście krótko podsumowali ten mijający rok, który niewątpliwie był bardzo trudny dla wszystkich z powodu pandemii. Musieliśmy zmagać się z licznymi wyzwaniami, zarówno nauczyciele, uczniowie, jak i rodzice. Usłyszeliśmy słowa uznania za naszą pracę i podziękowania za codzienny wysiłek wkładany w wychowanie oraz nauczanie dzieci. Wyrazem wdzięczności był list złożony przez zastępcę Burmistrza Gminy Sułkowice, pana Dariusza Melerowicza na ręce pana Dyrektora Marcelego Pacuta. Nasi uczniowie odwdzięczyli się kwiatami. Akademię prowadziła przewodnicząca szkoły Nikola Furgała, która przekazuje obowiązki Annie Lipińskiej. Dziękujemy jej bardzo serdecznie za wzorowe wypełnianie swojej funkcji. Miłym akcentem uroczystości było również odczytanie przez pana Dyrektora nazwisk dzieci, które otrzymały wpis do „Złotej księgi” oraz uzyskały świadectwo z wyróżnieniem i wzorową frekwencję.
                    Na koniec podziwialiśmy montaż słowno-muzyczny przygotowany przez małych artystów z klas II „a” i II „b” pod opieką swoich pań Katarzyny Dąbrowskiej i Magdaleny Klus. Dzieci zaprezentowały wiersze z humorem oraz wakacyjne piosenki. Po apelu uczniowie spotkali się z wychowawcami w swoich klasach, gdzie nastąpiło rozdanie świadectw i nagród. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania akademii. Udanych wakacji i do zobaczenia!

„Lato, lato, lato czeka. Razem z latem czeka rzeka.
Razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas”.
                                                                                                                  Iwona Wrona

 

ZDJĘCIA-KLIKNIJ

Skip to content