Menu Zamknij

wyniki konkursu ,,Odblaskowa szkoła”

11 miejsce w Małopolsce!

1 miejsce w Powiecie!

               6 grudnia 2021 r. zostały opublikowane ostateczne wyniki XI Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Łącznie wzięło w nim udział 161 szkół, wśród których nasza szkoła zajęła bardzo wysokie 11 miejsce- aż 11 i niestety tylko 11, gdyż miejsca 1-10 premiowane są kilkutysięczną nagrodą pieniężną. Jury przyznało nam 1320 pkt, a do upragnionego 10 miejsca zabrakło raptem 20 pkt. Teraz wyobrażamy sobie, co czuje sportowiec zajmujący czwarte miejsce na podium.

                 Regulamin Konkursu nakładał na jego uczestników podjęcie bardzo wielu działań, z których nasza szkoła wywiązała się wzorowo. Odbywały się one często w ścisłym reżimie sanitarnym, co niejednokrotnie utrudniało ich realizację.W projekt bardzo aktywnie włączyły się wszystkie klasy I-VIII, nauczyciele, rodzice, dziadkowie oraz mieszkańcy Sułkowic.Nad całością czuwał pan Dyrektor Marceli Pacut oraz pani Wicedyrektor Teresa Chodnik-Bigaj. Wspierały nas instytucje działające w lokalnym środowisku. Były to mi.in: Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach, Posterunek Policji w Sułkowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach, Urząd Miejski, Biblioteka, Parafia, Gminna Gazeta „Klamra” oraz Firma „INET”.

Do najważniejszych działań, jakie podjęliśmy w ramach Konkursu można zaliczyć:

 1.   Wyposażenie kolejnych roczników (klasy I) w kamizelki odblaskowe.

 2.   Wyposażenie uczniów oraz wielu rodzicówi mieszkańców Sułkowic w opaski odblaskowe.

 3.   Zorganizowanie konkursu plastycznego na temat bezpieczeństwa dla klas I-VIII.

 4.   Zorganizowanie konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla klas I-VIII.

 5.   Zorganizowanie akcji promujących bezpieczeństwo wśród seniorów. Były to m. in.: „Odblaskowy różaniec”, „Odblaskowe szachy”, czy „Laurka dla Seniora”.

 6.   Stworzenie animacji komputerowej na temat bezpieczeństwa.

 7.   Nagranie dwóch autorskich piosenek o odblaskach.

 8.   Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpieczny senior- bezpieczny wnuczek”, w którym uczeń naszej szkoły zajął 3 miejsce.

 9.   Zorganizowanie wystawy w Izbie Tradycji.

 10Urządzenie gazetek tematycznych w klasach, na korytarzach i na szkolnym holu.

 11Promowanie działań w lokalnych mediach: w prasie i na stronach internetowych.

 

     Działania naszej szkoły zostały bardzo wysoko ocenione przez Naczelnika WRD Policji Powiatowej w Myślenicach, a uzyskana opinia przesłana do WRD w Krakowie. Dziękujemy wszystkim za wsparcie naszych inicjatyw, za cierpliwość i wyrozumiałość. Konkurs wymagał od nas nie tylko dyscypliny, ale i systematyczności orazniejednokrotnie poświęcenia swojego wolnego czasu. Efekt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania.

 

                                                                                                          Koordynatorzy akcji

                                                                                      Małgorzata Moskal i Iwona Wrona

 

Skip to content