Menu Zamknij

Dzień Ziemi

  Z ekologią za,, pan brat”
czyli obchody Dnia Ziemi w naszej szkole
 

22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi.
Święto to przypomina nam o  konieczności dbania  o najbliższe środowisko.  Ziemia to dom: ludzi, zwierząt i roślin. Działalność człowieka doprowadza do dewastacji planety. Skutki zanieczyszczeń są bardzo dotkliwe. Każdy z nas może i powinien prowadzić ekologiczny styl życia, który polega na egzystencji w zgodzie z naturą i troszczeniu się o przyrodę.
Bardzo ważne jest budzenie wśród dzieci i młodzieży poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody.
Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli włączyli się szereg działań promujących ideę ochrony środowiska.
Zajęcia o tematyce ekologicznej odbywały się we wszystkich zespołach klasowych, na wszystkich poziomach edukacyjnych i przyjmowały różnorodną formę.
Na początku cała społeczność szkolna wysłuchała audycji o tematyce ekologicznej. Uczniowie klas starszych przybliżyli wszystkim historię obchodów tego święta oraz zwrócili uwagę, że Dzień Ziemi to symboliczna data i międzynarodowe święto, które przypomina nam o tym, że walka o dobro naszej planety wciąż trwa i każdy z nas może przyłączyć się do pokojowej batalii. Dlatego Dzień Ziemi powinien trwać przez cały rok, bo w trakcie 365 dni mamy szansę zrobić coś dobrego dla siebie i naszej planety.
W klasach I-III wstępem do obchodów Dnia Ziemi była zorganizowana we wcześniejszym okresie, w ramach działańproekologicznych, akcja pod hasłem „Posprzątaj z nami Małopolskę”.Dzieci posprzątały teren wokół szkoły, gdzie w praktyczny sposób mogły wykorzystać swoja wiedzę na temat segregacji śmieci, wrzucając odpady do odpowiednich worków.
Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat konieczności i sposobów ochrony środowiska.  Do tematyki zajęć wprowadził dzieci film edukacyjny pt. „Dzień Ziemi”. Uczniowie pogłębili swoje wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na naszej planecie, poznali podstawowe zasady ochrony przyrody oraz właściwe reagowanie na niszczenie środowiska przez rówieśników i dorosłych.
W ramach zajęć plastycznych uczniowie wykonywali plakaty pod hasłem,,Ziemia – wyspa zielona”. Wykonane prace zaprezentowane zostały na wystawie na korytarzach szkolnych oraz gazetkach klasowych. Ponadto uczniowie rozwiązywali zagadki, rebusy, krzyżówki, oraz uczyli się piosenek o tematyce ekologicznej.
W klasach IV – VIII zostały przeprowadzone lekcje o tematyce proekologicznej „10 uczynków dla dobra globu”. Głównym celem tych lekcji było uświadomienie młodym ludziom, aby zadbali o środowisko zaczynając od swojego domu i najbliższego otoczenia, gdyż to właśnie małe kroki są początkiem dużych zmian. Uczniowie klas IV w ramach lekcji przyrody rozwiązywali zadania konkursowe z wiedzy o ochronie środowiska. Na lekcjach j. polskiego młodzież podejmowała próby tworzenia tekstów literackich o tematyce ekologicznej.
Z okazji światowego Dnia Ziemi uczniowie naszej szkoły przygotowali ciekawe prace plastyczne zachęcające do dbania o naszą planetę, jak również rzeźby wykonane z niepotrzebnych materiałów takich jak: butelki, puszki, kartony czy plastikowe zakrętki, które zostały zaprezentowane na szkolnej wystawie: „Recyklingowa Fabryka Zabawek”. Pomysłowość i fantazja jaką wykazali się uczniowie podczas wykonywania zabawek z surowców wtórnych przeszła najśmielsze oczekiwania, a zabawki wzbudzały podziw i zachwyt wielu uczniów, nauczycieli oraz gości odwiedzających naszą szkołę.
Mamy nadzieję, że wszelkie podjęte działania i akcje, przyniosą w przyszłości efekty, a świadome młode pokolenie będzie stać na straży w obronie naszej planety Ziemi.
Bardzo serdecznie dziękujemy dyrekcji, wszystkim nauczycielom oraz społeczności szkolnej za tak ogromne zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu tego święta.
                organizatorzy:
H. Borska, M. Surówka

Bądź Eko

Jeśli dzisiaj chcesz być eko,
o przyrodzie myśl koleżko.
Prąd i woda ważna rzecz,
więc oszczędzaj i krzycz: ,,precz”
Tym, co tego nie szanują
i planetę naszą trują.
Śmieci trzeba segregować,
i przyrodę tym ratować.
Rzeka czysta cieszy oko,
Każdy powie: tu jest spoko!!!
Klaudia Jędrzejowska 5 a

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

Skip to content