Menu Zamknij

patron 2022

Błogosławiony Stefanie Kardynale Wyszyński dziękujemy

Uchwałą Sejmu i Senatu RP rok 2021 ogłoszony był rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W zeszłym roku przypadała także 40 rocznica śmierci i 120 rocznica urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz uroczystość Jego beatyfikacji.

W tym roku obchodziliśmy pierwszą rocznicę  tego wydarzenia. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły Zuzanna Światłoń oraz Dominik Światłoń pod kierownictwem p. Aleksandry Łakomy i p. Joanny Kowalczyk przygotowali audycję przez szkolny radiowęzeł w której przypomnieli postać tego wybitnego Polaka, Patrioty a także Prymasa Tysiąclecia. Jak zwrócili uwagę, rocznica Beatyfikacji Prymasa to niezwykła okazja, by na nowo odkrywać to wszystko, co pozostawił nam Patron Szkoły Kard. Wyszyński w niezwykle aktualny sposób może przekonać nas do właściwego rozumienia pojęcia wolności zwłaszcza dzisiaj, kiedy ta wolność coraz bardziej staje się zagrożona. Znajomość jego nauki może także przyczynić się do troski o wewnętrzną jedność narodu i miłość do naszej Ojczyzny.

Wspomniana audycja została poprzedzona konkursem plastycznym przygotowanym przez Zespół Patrona Szkoły. Uczniowie wyrazili w nim swoje podziękowanie za beatyfikację Patrona Szkoły, a nad całością prac czuwała p. Ewa Garbień, która prace przygotowane przez poszczególne klasy umieściła na holu szkolnym, aby przypominały nam to wyjątkowe wydarzenie.

Miejmy nadzieją, że beatyfikacja Patrona Naszej Szkoły wyda trwałe owoce, gdyż tak bardzo potrzebujemy duchowej przemiany i umocnienia. Niech rocznica beatyfikacji pomnoży i umocni naszą jedność w wierze i miłości oraz zjednoczy nas wszystkich wokół najwyższych wartości jakie głosił i jakimi żył błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński Patrona Naszej Szkoły.
Podziękowania składam dla wszystkich klas, uczniów i nauczycieli za wykonane prace i zaangażowanie a p. Ewie Garbień za piękny napis na holu oraz dekorację.

Z. Łapa

Galeria prac

Skip to content