Menu Zamknij

aktywna tablica

  AKTYWNA TABLICA
SPECJALNE POTRZEBY
EDUKACYJNE 2022
 

Mamy to! – czyli rządowe wsparcie dla naszej szkoły

Miło nam poinformować, że nasza szkoła jako jedna ze 178 szkół małopolskich otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2022”. Kwota, jaką pozyskaliśmy, to 43.750zł, z  czego 35 tys. to dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej, zaś pozostałe 20% to wkład własny z budżetu gminy, za co serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi.
Rządowy Program „Aktywna Tablica” ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zaś „Aktywna Tablica Specjalne Potrzeby Edukacyjne” to wsparcie placówek, w których uczą się uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla których bardzo ważna jest indywidualizacja procesu nauczania oraz dobór takich metod i narzędzi, które ułatwią im zdobywanie wiedzy i przyswajanie informacji. Przyznana w ramach programu kwota umożliwiła nam zakup pomocy dydaktycznych, multimedialnych, tablicy interaktywnej i różnorodnych narzędzi do pracy z ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki pozyskanym funduszom wyposażyliśmy dwie pracownie w nowoczesny sprzęt i pomoce wykorzystywane na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, wyrównawczych oraz innych zajęciach specjalistycznych prowadzonych w naszej szkole. Wierzymy, że nowoczesne technologie znacząco wpłyną na atrakcyjność prowadzonych zajęć, a przez to także zwiększą zaangażowanie uczniów, co przekładać się będzie na efektywność prowadzonej w naszej szkole terapii i edukacji.

 

Magdalena Klus

Galeria zdjęć

Skip to content