Menu Zamknij

Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej

  Regulamin
Szkolnego Konkursu
Recytatorskiego Poezji Patriotycznej
„Polska – Moja Ojczyzna” 2022/2023

 

1.       Organizator :
Zespół Patrona Szkoły, Biblioteka szkolna
 

2.       Cele konkursu:
– Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej,
  Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej
z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami,
– Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej,
– Utrwalanie poczucia dumy narodowej,
– Rozwijanie zdolności recytatorskich,
– Zainteresowanie uczniów poezją,
– Zachęcanie do występów na scenie,
– Prezentacja umiejętności uczniów,
– Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

 

3.       Uczestnicy konkursu :
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII,
  Każda klasa typuje po dwóch uczniów wyłonionych podczas eliminacji klasowych,
– Konkurs będzie miał formę recytacji dowolnie wybranego wiersza o tematyce patriotycznej

 

4. Termin i miejsce konkursu
Konkurs odbędzie się 13 kwietnia 2023 r. (czwartek) w bibliotece szkolnej
Zgłoszenia do konkursu należy kierować do 20 marca 2023 r. (poniedziałek)
do Aleksandry Łakomy (nauczyciela-bibliotekarza).

5. Kryteria oceniania
– Opanowanie pamięciowe tekstu, dykcja, dobór i rozumienie tekstu, ekspresja wypowiedzi (zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji), ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).                                 
                                                                                                                                                               A. Łakomy

 

Skip to content