Menu Zamknij

otwarcie ekopracowni

  UROCZYSTE OTWARCIE EKOPRACOWNI  

 

27 sierpnia 2023 roku  w Szkole Podstawowej nr 2 imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach została otwarta ekopracownia utworzona dzięki pozyskanym przez Gminę Sułkowice  środków w wysokości 55.000,00 zł w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Uroczystego oddania do użytku pracowni dokonali goście w osobach Burmistrza Gminy Sułkowice Pana Artura Grabczyka, Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Pana Kazimierza Koprowskiego, Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Pana Roberta Bylicę oraz Dyrektora szkoły Pana Marcelego Pacuta. W uroczystości uczestniczyli również zaproszeni goście: Radni Rady Miejskiej w Sułkowicach na czele z Przewodniczącym Rady Panem Waldemarem Wolskim, Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu Gminy Sułkowice, a także nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach. Uroczystość rozpoczęto oficjalnym przecięciem wstęgi przed drzwiami ekopracowni oraz jej zwiedzeniem. Następnie zaproszeni goście uczestniczyli w krótkiej lekcji biologii z udziałem uczniów przygotowanej przez nauczycielkę biologii Panią Dorotę Bednarz, podczas której wykorzystano sprzęt multimedialny, okulary działające w technologii VR, mikroskopy i inne specjalistyczne środki dydaktyczne. Atrakcyjne pomoce dydaktyczne były sprawdzone przez naszych gości, którzy przez okulary działające w technologii VR mogli zobaczyć tajemnice ludzkiego ciała.

Jesteśmy przekonani, że ekopracownia przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i odpowiedzialnych postaw za obecny i przyszły stan środowiska, ułatwi pracę nauczycielom oraz uaktywni uczniów w podejmowaniu działań proekologicznych.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie Szkoły Podstawowej  nr 2 w Sułkowicach składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zaszczyciły szkołę swoją obecnością w tym ważnym dniu oraz wszystkim, którzy nieustannie wspierają szkołę w realizacji jej zadań. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Burmistrza Artura Grabczyka i pracowników Urzędu Miejskiego za zaangażowanie i wsparcie w realizację tego ekologicznego projektu.

 

Galeria zdjęć

 

Skip to content