Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Turniej jednego wiersza

 

 

 

Regulamin Konkursu poetyckiego „Turniej jednego wiersza”
Motto konkursu:
„Wszystko jest poezją, każdy jest poetą”
Edward Stachura
W czasach dominacji rzeczywistości wirtualnej zachęcamy do poetyckiego spojrzenia
na piękno otaczającego nas świata.

 

Organizator konkursu:

 

Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach.
Cele konkursu:
– propagowanie twórczości własnej uczniów;
– wzbudzanie zainteresowania poezją i utworami lirycznymi;
– promowanie kultury języka polskiego;
– uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata w oderwaniu od rzeczywistości wirtualnej.
Zasady konkursu:
1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach.
2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne.
3. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne napisanie jednego wiersza o dowolnej tematyce i wielkości.
4. Utwory konkursowe opatrzone imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora należy składać w bibliotece szkolnej od 22 stycznia do 1 marca 2018 roku.
5. Wiersz nie może być wcześniej publikowany.
6. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania wybranego tekstu na szkolnej stronie internetowej i w gazecie szkolnej „Nowinki Szkolnej Rodzinki”.
7. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2018 roku.
9. Główne kryteria wyboru najlepszych utworów:
– oryginalność utworu
– ogólne wrażenie artystyczne
– zastosowane środki stylistyczne
– poprawność językowa i ortograficzna
Jeśli masz wyobraźnię poetycką, nie pisz do szuflady – podziel się z nami swoją wrażliwością.