Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

DZIEŃ KSIĄŻKI

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich

 

23 kwietnia 2018 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich.
W tym dniu zespół szkolnego radiowęzła przygotował audycję okolicznościową o tym
kto i kiedy zainicjował to święto, skąd pochodzi zwyczaj obdarowywania się w tym dniu książkami i różami oraz od kiedy na polskich utworach (książkach, filmach, płytach itd.) umieszczany jest znak copyright.

Ponadto w bibliotece szkolnej we wtorek, czwartek i piątek można było wziąć udział w warsztatach wykonywania papieru czerpanego z makulatury. W trakcie warsztatów uczniowie zostali zapoznani z najważniejszymi informacjami dotyczącymi historii powstawania papieru. Następnie każdy chętny uczestnik mógł własnoręcznie wykonać kartę papieru i udekorować ją suchymi kwiatami, liśćmi bądź wykonać na niej malunek farbami akwarelowymi.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, których wytwory kiedy tylko wyschną zostaną wyeksponowane w formie wystawy.

mgr Dorota Węgrecka-Wójcik