Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

NARODOWE CZYTANIE

 

NARODOWE CZYTANIE WIELKIEJ LITERATURY 2020 –
HONOROWY PATRONAT PARY PREZYDENCKIEJ

 

 

     05.09.2020 r. odbyła się kolejna już edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, organizowana
od 2012 r. przez Prezydenta RP . Jej podstawowym celem jest popularyzowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz bogactwo literatury polskiej. W tym roku czytaliśmy wybitne dzieło Juliusza Słowackiego pt. Balladyna. Wydarzenia dramatu rozgrywają się w odległej przeszłości,  a  sam Słowacki określa je jako legendarne. Autor sięga w utworze po motywy wędrowne winy, kary  i władzy. Wykorzystuje też liczne wątki znane z baśni oraz stosuje wyraźny podział na bohaterów dobrych i złych. Główną bohaterką dramatu jest Balladyna, wiejska dziewczyna – postać nietuzinkowa,  o niezrealizowanych ambicjach, która za wszelką cenę chce wybić się ponad swój chłopski stan, a jej umysł ogarnięty jest żądzą władzy. Szansę zrealizowania ambicji widzi w małżeństwie z Kirkorem.
Przyłączając się do ogólnopolskiej akcji w  świat dramatycznych wydarzeń Balladyny przenieśli społeczność szkolną debiutujący w szkolnym radio Nasza Dwójka  uczniowie : Zuzanna Światłoń 6a – Balladyna, Katarzyna Kuchta 6a – Alina, Kinga Sroka 6a- Wdowa, Rafał Stopa 6b – Kirkor, Antoni Bylica 6a – Skierka, Rafał Stopa – Narrator,  Filip Chromy 6b – Redaktor. Młodzi radiowcy przygotowani przez  p. Aleksandrę Łakomy, kładąc nacisk na takie cechy jak foniczność, awizualność i zdolność budzenia emocji zaprezentowali słuchaczom w czwartek 17.09.2020 r. Akt 1, scenę 3 Balladyny, a następnie zaprosili uczniów i nauczycieli do dalszego czytania utworu w klasach.            
                                                                                                                                     Aleksandra Łakomy

 

                             

 

ZDJĘCIA_KLIKNIJ