Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

SĄD NAD KSIĄŻKĄ

                                SĄD NAD KSIĄŻKĄ

 

PAŹDZIERNIK – MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
- AUDYCJA RADIOWA– SĄD NAD KSIĄŻKĄ


01.10.2020 r. (czwartek), podczas godziny wychowawczej, uczniowie z radiowęzła szkolnego zaprezentowali szkolnej społeczności audycję radiową pt. Sąd nad książką, będącą preludium do rozpoczynającego się w październiku Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych. Wcielając się w role: Sędziego (Krystian Bochenek 7b), Obrońcy (Martyna Burliga 7b), Prokuratora (Rafał Stopa 6b), a także świadków obrony; Książka (Katarzyna Kuchta 6a), Pani Bibliotekarka (Kinga Sroka 6a) i świadków oskarżenia; Komputer (Kinga Sroka 6a), Płyta DVD (Filip Chromy 6b), Prowadzącej (Zuzanna  Światłoń 6a), uczniowie rozstrzygali problem, czy we współczesnym świecie książka jest potrzebna, czy też w dobie komputeryzacji i nieustannego rozwoju techniki jest przeżytkiem, rzeczą zbędną. Pojawiały się różne argumenty za i przeciw. Ostatecznie, po ogłoszonej na naradę przerwie, Sąd ogłosił, że książka jest ważnym elementem naszego życia, że nie można z niej zrezygnować i powinna współistnieć z różnymi środkami przekazu, wspierając je i uzupełniając. Audycję wzbogaciły utwory muzyczne promujące czytanie. Jako opiekun grupy, nauczyciel – bibliotekarz i osoba przygotowująca, serdecznie dziękuję wszystkim uczniom biorącym udział w wydarzeniu.

 

Aleksandra Łakomy