Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Realizacja projektu czytelniczego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa –

poznajemy twórczość Doroty Gellner – klasa II B

 
 

 

 

Dorota Gellner to bardzo popularna i często wydawana poetka, czasem pisząca także krótką prozę. Jest artystką tworzącą głównie dla dzieci. Pisarka ma na swoim koncie bajki oraz mnóstwo wierszy, opowiadań i rymowanek. Bohaterami jej wierszyków często jest mała dziewczynka. Poza tym główne role odgrywają zwierzęta, owady, rośliny, a nawet przedmioty i zjawiska przyrodnicze. Pani Dorota jest również autorką bajek muzycznych i słuchowisk radiowych. Napisała prawie dwieście tekstów piosenek dla dzieci, wśród których są takie przeboje jak „Zuzia - lalka nieduża” czy „Ogórek wąsaty”. W 1999 r. pani Gellner została laureatką Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego, a w 2005 r. otrzymała Order Uśmiechu.

 

Poznanie twórczości D. Gellner oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów klasy II B,  było celem projektu realizowanego w ramach zajęć edukacyjnych w szkole.

 

Projekt przebiegał wieloetapowo:

 

·     Na wstępie uczniowie zapoznali się z życiorysem i ogólną tematyką utworów literackich poetki. Wykorzystując środki multimedialne uczniowie obejrzeli zamieszczone w Internecie autorskie spotkania, jakie odbywały się w różnych instytucjach edukacyjnych: szkołach i przedszkolach.

 ·     Następnie w ramach edukacji polonistycznej uczniowie poznawali różne wiersze min.  „Bajeczki z miasteczka”, „Czekoladki dla sąsiadki”, „Krawcowe”, „Piłka”, „Przyjęcie”, „Zając”, „Szły raz myszy”, „Śniadanko baranka”, analizowali treść, opowiadali losy bohaterów, ćwiczyli głośne czytanie, redagowali notatkę na temat autorki.

 ·    Kolejnym punktem projektu był udział uczniów w Szkolnym Konkursie Recytatorskim. Laureaci klasowego konkursu recytatorskiego reprezentowali klasę na konkursie szkolnym. Uczestnicy prezentowali wiersze:

 

Zuzanna Rogowska -,, Brat” – I miejsce

 Marcelina Olesek - ,, Szły raz myszki” – I miejsce

 Bartosz Maksimek - ,, Czekoladki dla sąsiadki” – III miejsce

 

Ø  Dorota Gellner jest autorką wielu tekstów piosenek, to stało się okazja do poznania utworów muzycznych. Dzieci radośnie pląsali w rytm przebojów: ,,Podajmy sobie ręce”, ,,Piłka Oli”, ,,Idzie kot”, ,,Ogórek wąsaty”.

 Ø  Na koniec uczniowie wykonywali ilustracje do wybranych wierszy według własnej inwencji i pomysłowości. Prace plastyczne zostały wyeksponowane na klasowej, gazetce ściennej.

 

Praca nad projektem wyzwoliła wśród uczniów zainteresowanie wierszami autorki. Współpraca i ,,zdrowa” rywalizacja w zmaganiach konkursowych, działaniach muzycznych i plastycznych wpłynęły pozytywnie na integracje zespołu klasowego i wzmocniła więzi między uczniami.  Podjęte działania zachęciły do wypożyczania i czytanie różnych książek pozyskanych i zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

 

Galeria