Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Informacje dotyczące korzystania z obiadów

 

Informacje dotyczące korzystania z obiadów w stołówce szkolnej
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach na rok szkolny 2021/2022

 

 Dyrektor Szkoły informuje, że istnieje możliwość wykupienia przez uczniów obiadów w stołówce szkolnej. Zapisy na obiady prowadzi intendent lub  wychowawca klasy.

 Jednocześnie przypomina o możliwości skorzystania z bezpłatnych obiadów w szkole.

 Warunek: dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 792,00 zł (netto). Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45, tel. 12 272-50-20, 12 272-50-21     

 Cena obiadu: 4 zł.

 Obiad dwudaniowy bez możliwości wykupu tylko jednego dania.

 Wpłata za obiady dokonywana jest z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca u intendenta w strefie przeznaczonej dla rodziców (prosimy nie wchodzić na jadalnię).

 

Wpłaty można dokonać w godzinach do tego wyznaczonych:

   7:30 - 8:00

 11:40 - 12:00                          

 14:00 - 14:30    

 (Godziny te mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb rodziców).

 

Wszystkie zgłoszone nieobecności będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.

 Nieobecność ucznia należy zgłosić u intendenta lub telefonicznie pod numerem tel. 12 273 35 22 najpóźniej danego dnia do godziny 8:00.

 Niezgłoszona nieobecność nie podlega zwrotowi.

 Ważne!  Rezygnacje z obiadów należy zgłosić u intendenta przed rozpoczęciem nowego miesiąca.    

 

Koszt obiadów w miesiącu wrześniu wynosi:

 

84,00 zł

 

 

Zapraszamy wszystkie dzieci na zdrowe i smaczne obiady od 2 września 2021r.